Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Creating contacts for accredited organisations 3.0”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Creating contacts for accredited organisations 3.0” koji će se održati u fizičkom obliku u Helsingborgu u Švedskoj od 25. do 28. travnja 2023. godine u organizaciji švedske nacionalne Erasmus+ agencije.

Gradska vijećnica u Helsingborgu
Pixabay

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina
Predstavnici akreditiranih ustanova u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih (učitelji, profesori, ravnatelji, administrativno osoblje, projektni koordinatori).Važeća Erasmus akreditacija preduvjet je za sudjelovanje.

Ciljevi
Cilj seminara je ojačati kapacitete akreditiranih organizacija kod upravljanja proračunom te pronalazak praktičnih rješenja za prepreke s kojima se susreću tijekom projektnog ciklusa.

Očekivani rezultati seminara su:

 • poboljšan kapacitet upravljanja organizacija koje posjeduju Erasmus akreditaciju
 • razmjena dobre prakse i informacija
 • pronalazak partnera za buduće projekte

Broj sudionika
Na seminaru će sudjelovati oko 80 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske su rezervirana najviše 3 mjesta (2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i 1 za područje obrazovanja odraslih).
Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava
Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.
(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koji se nalazi na Salto platformi.)
Krajnji rok za prijavu na seminar je 08. ožujka 2023. godine.

Troškovi
Troškove smještaja (3 noćenja) i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na poveznici:

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr (uz obvezno navođenje područja na koje se upit odnosi).