Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Impact of Erasmus+ placements on Higher Education"

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Impact of Erasmus+ placements on Higher Education" koji će se održati u fizičkom obliku na Cipru od 31. listopada do 2. studenog 2023. godine u organizaciji ciparske nacionalne Erasmus+ agencije.

Svjetionik na Cipru

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski.

Ciljana skupina

Erasmus+ koordinatori s barem dvije godine iskustva u provedbi mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse.

Ciljevi

Mobilnosti u svrhu stručne prakse nude studentima i nedavno diplomiranima vrijedno praktično profesionalno iskustvo, ali postoje brojni izazovi i bitna pitanja koja vrijedi ispitati, a koja utječu na provedbu uspješnih mobilnosti.

Ciljevi seminara su ojačati kvalitetu provedbe demonstrirajući važnost načela i inovacija novog programskog razdoblja, širiti i razmjenjivati ​​dobre prakse među dionicima (visokim učilištima, nacionalnim društvima, studentskim organizacijama) i formulirati akcijski plan u nacionalnom i institucionalnom kontekstu.

Očekivani rezultati

  • Akcijski plan za visoka učilišta, nacionalne agencije i studentske organizacije za provedbu i jačanje mobilnosti u svrhu stručne prakse
  • Preporuke za Europsku komisiju - okvir kvalitete i ECHE točke pritiska

Broj sudionika

Na seminaru će sudjelovati oko 60 sudionika iz cijele Europe, a za sudionike iz Hrvatske rezervirana su najviše 2 mjesta za područje visokog obrazovanja.

Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske.

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

(U slučaju poteškoća, upućujemo vas na upute za postupak prijave koji se nalazi na Salto platformi.)

Krajnji rok za prijavu na tematski seminar je 5. srpnja 2023. godine.

Troškovi

Smještaj i prehranu snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici: SALTO platforma.

Refundacija prihvatljivih troškova izvršit će se na račun organizacije koju sudionik predstavlja stoga odabrani sudionici trebaju imati suglasnost čelnika svoje organizacije za sudjelovanje.

Za sva pitanja u vezi seminara molimo da se obratite na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr (uz obvezno navođenje seminara na koji se upit odnosi).