Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Stipendije u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike u akademskoj godini 2023./2024.

Veleposlanstvo Slovačke Republike u Zagrebu poziva na podnošenje prijava za stipendije u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike u akademskoj godini 2023./2024.

Stipendije dodjeljuju Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike i slovačka akademsko-informatička agencija (SAIA), a namijenjene su inozemnim studentima, sveučilišnim profesorima, istraživačima i umjetnicima za boravak na slovačkim sveučilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama.

Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 30. travnja 2023. godine do 16.00 sati.

Zainteresirani kandidati podnose prijave putem slovačkog online sustava za prijavu, a dodatne informacije o stipendijama te uvjetima i postupku prijave dostupne su na mrežnim stranicama Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike.