Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

21 preporuka europskih građana s ciljem olakšavanja mobilnosti u svrhu učenja

S ciljem promicanja mobilnosti učenja za sve u Europskom prostoru obrazovanja – bez obzira odakle dolaze ili gdje se nalaze, Europska komisija odabrala je 150 građana EU-a koji su sudjelovali u Panelu za građane „Kako možemo mobilnosti u svrhu učenja pretvoriti u stvarnost za svakoga?“. Ideje koje su iznijeli građani oblikovane su u 21 konkretnu preporuku s ciljem olakšavanja mobilnosti učenika, nastavnika i osoblja iz jedne zemlje u drugu.

Grupna fotografija svih sudionika
Europska komisija

Tijekom tri vikenda u ožujku i travnju, 150 nasumično odabranih građana različitih dobnih skupina i podrijetla iz svih 27 država članica raspravljalo je i identificiralo prepreke za mobilnosti u svrhu učenja u inozemstvu. Donesena je 21 preporuka koja će biti uključena u Komisijin prijedlog preporuke Vijeća o mobilnosti u svrhu učenja, planiran kasnije tijekom 2023. Preporuke će također biti okvir za usmjeravanje za Komisiju za rješavanje poticaja i prepreka mobilnosti u području obrazovanja.

U nastavku donosimo pregled preporuka za ostvarivanje mogućnosti učenja u inozemstvu za sve:

1. Zajednički jezik kao alat za mobilnost učenja
Budući da je engleski jezik etabliran kao govorni jezik unutar EU-a te je jednostavan i uobičajen način komunikacije, preporučuje se podrška EU-a u podučavanju engleskog jezika kao prvog stranog jezika. Uvođenje zajedničkog jezika dodatno će olakšati razmjene među nacijama i kulturama.

2. Višejezično življenje u Europi

Jedna od velikih karakteristika EU-a je višejezična kultura stoga se preporučuje podrška multinacionalnim i višejezičnim projektima, izvan i unutar škola, posebice kroz podupiranje razmjena nastavnika i pripravnika koji sudjeluju u mobilnostima u svrhu učenja.

3. Proširenje postojećih programa mobilnosti u svrhu učenja za ljude svih dobnih skupina i socioekonomskih slojeva

S ciljem jačanja europskog identiteta te zajedničke norme i vrijednosti u svim slojevima društva, preporučuje se osiguravanje okvira za mobilnosti u svrhu učenja koji uključuje sve ljude zainteresirane za mobilnost učenja neovisno o dobi, zaposlenju ili socioekonomskom statusu.

4. Promicanje dublje integracije sektora strukovnog obrazovanja diljem EU-a

U svrhu poboljšanja kvalitete europskog strukovnog obrazovanja, posebice u ključnim prioritetima, preporučuje se da Europska unija osigura bolji sustav poticaja za aktere u sektoru strukovnog obrazovanja s ciljem promicanja znanja i pristupa postojećim mogućnostima.

5. Omogućavanje mobilnosti u svrhu učenja za obitelji

Preporučuje se uspostavljanje pilot programa za međugeneracijsku mobilnost u svrhu učenja koja će omogućiti da nekoliko članova obitelji ide zajedno na mobilnost. Takav bi pristup olakšao pristup mobilnosti roditeljima s malom djecom.

6. Promicanje hibridnih modela mobilnosti u svrhu učenja za zaposlenike

Pohađanjem obrazovnih tečajeva, zaposlenici postižu višu razinu stručnosti dok poslodavci dobivaju kvalificiranije zaposlenike. No budući da većina ljudi može otići na mobilnost samo na određeno vrijeme, preporučuje se promicanje hibridnih modela koji omogućuju zaposlenicima da dio obuke završe u inozemstvu, a dio online.

7. Poboljšanje učenja jezika putem novih tehnologija

Europska komisija bi trebala iskoristiti prednosti najnovijih tehnologija za poboljšanje učenja jezika u sklopu mobilnosti u svrhu učenja. U skladu s tim predlaže se ulaganje u korištenje tehnoloških alata koji bi trebali biti besplatni i dostupni svima.

8. Oglašavanje i promoviranje jezičnih programa

Budući da je prema provedenom istraživanju učenje jezika jedna od glavnih prepreka zbog koje ljudi ne sudjeluju u mobilnosti u svrhu učenja, preporučuje se intenzivnije promoviranje postojećih jezičnih programa na nacionalnoj i regionalnoj razini.

9. Uvođenje i prilagodba Erasmus+ informacijskih centara i usluga

S ciljem usklađivanja i bolje dostupnosti informacija na Erasmus+ platformi, predlaže se proporcionalno povećanje i prenamjena proračuna programa Erasmus+.

10. Osiguravanje prilagođene financijske potpore za osobe koje odlaze na mobilnost u svrhu učenja

Kako bi se omogućila inkluzivnija i veća raspodjela resursa sudionicima mobilnosti preporučuje se povećanje globalnog proračuna pri čemu bi financijski iznos potpore ovisio o socioekonomskim čimbenicima.

11. Ambasadori za bolju mobilnost Europe

U mnogim europskim zemljama ljudi nisu svjesni postojećih mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja stoga se preporučuje imenovanje ambasadora u svakoj zemlji EU-a koji će biti odgovori za objavljivanje i promicanje postojećih programa mobilnosti.

12. Mentori za bolju dobrodošlicu u zemlji mobilnosti

Ljudi se mogu osjećati izolirano tijekom mobilnosti zbog čega se preporučuje uvođenje mentora iz zemlje odredišta koji poznaje nacionalnu kulturu i voljan je pomoći osobi tijekom boravka u sklopu mobilnosti.

13. Za zeleniju mobilnost u svrhu učenja

Kako bi se potaknuli sudionici mobilnosti na korištenje zelenih načina prijevoza tijekom odlaska na mobilnost, ali i boravka tijekom mobilnosti, preporučuje se da se poticaji za jeftiniji pristup zelenom prijevozu omoguće svim sudionicima mobilnosti u svrhu učenja.

14. Prepoznavanje uloge edukatora u mobilnostima u svrhu učenja

S obzirom na uloženi trud i dodatni rad edukatora koji podupiru studente u programima mobilnosti, preporučuje se da se edukatore službeno prizna kao „međunarodne koordinatore“ koji će za dodatno opterećenje i potrošeno vrijeme dobiti naknadu.

15. Financijska potpora stručnom usavršavanju zaposlenika

S ciljem uključivanja radnika u programe razmjene radi usavršavanja vještina, preporučuje se financijska potpora malim i srednjim poduzećima koji žele poslati svoje zaposlenike u inozemstvo na tečajeve obuke te radnicima koji odlaze na mobilnost kako bi unaprijedili svoje vještine i karijere.

16. Informacije o mobilnosti radnika u Europi

Zbog lakše razmjene informacija o mogućnostima i načinima provedbe mobilnosti radnika, preporučuje se stvaranje platforme koja će sadržavati informacije o tvrtkama domaćinima, radnicima koji prijavljuju svoju mobilnost te različitim dostupnim vrstama financiranja i drugim važnim poveznicama.

17. Ciljane informativne kampanje o mobilnosti u svrhu učenja

Nedostatak znanja o mobilnosti u svrhu učenja onemogućuje ljudima da pridruže mobilnosti stoga se preporuča provođenje manjih i ciljanih informativnih kampanja za tinejdžere/studente te odrasle osobe čime će im se osigurati pristup ključnim informacijama, a samim time i potaknuti na sudjelovanje.

18. Mjere i aktivnosti za promicanje nediskriminacije tijekom mobilnosti

Kako bi se osigurala sigurnost i „jedinstvo u različitosti“ tijekom mobilnosti, predlaže se da Europska komisija dodijeli sredstva i resurse obiteljima domaćinima za tinejdžere te tvrtkama i nevladinim organizacijama za odrasle, kako bi ih pripremili i obučili za razna interkulturalna pitanja.

19. Prevladavanje predrasuda poticanjem uravnoteženije raspodjele Erasmus+ praksi

Kako bi se raspoložena sredstva za Erasmus+ kvalitetno iskoristila potrebno je potaknuti ljude na sudjelovanje u manje poželjnim, raspoloživim mjestima. Predlaže se da Europska komisija poduzme određene mjere kako bi se navedeno postignulo, primjerice razvijanjem internetske platforme koja bi putem sustava preporuka povećala raznolikost odlaznih lokacija.

20. Procjena administrativnih prepreka s kojima se susreću zaposlenici i poslodavci te njihovo prevladavanje

Brojni se radnici susreću s mnoštvo administrativnih prepreka prilikom odlaska na mobilnost u inozemstvo te im je potrebno pomoći u tim izazovima. U skladu s navedenim, preporuča se da Europska komisija provede procjenu o preprekama s kojima se zaposlenici susreću pri sudjelovanju u programima mobilnosti kako bi ih se moglo učinkovito riješiti.

21. Promicanje ciljane komunikacijske strategije za Erasmus+

Iako postoje brojne mogućnosti, programi i informacijska središta, mnoge informacija i dalje nisu lako dostupne i ne dopiru do relevantnih skupina. Stoga se preporučuje da Europska komisija postavi kao cilj dosezanje do svih građana EU-a u roku od tri godine i upoznavanje s programom Erasmus+.

Cjeloviti dokument s preporukama dostupan je na poveznici.