Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe i pedagoge u srednjim školama

Euroguidance centar Hrvatska organizira dvodnevni seminar za psihologe i pedagoge u srednjim školama koji će se održati u četvrtak i petak, 24. i 25. studenoga 2022. godine u prostorijama Oaza Joyful Kitchena, Radićeva 9, u Zagrebu. Seminar je prilika za stručno usavršavanje stručnih suradnika u srednjim školama u području profesionalnog usmjeravanja učenika te im pomaže u radu s učenicima na razvoju njihovih vještina i radnih navika s ciljem razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti. Po završetku dvodnevnog seminara sudionici će moći preuzeti potvrdu o sudjelovanju putem sustava EMA.

likovi odraslih ljudi i djece koji biraju karijerne mogućnosti

Kome je namijenjeno: Stručnim suradnicima (psiholozima i pedagozima) u srednjim školama

Vrijeme održavanja: četvrtak i petak, 24. i 25. studenoga 2022. od 9 do 17h

Mjesto održavanja: Oaza Joyful Kitchen, Radićeva 9, 10000 Zagreb

Prijave:https://forms.office.com/r/11veUcaAQN

Predavači: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Maja Parmać Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“) i Irena Majvald Bjedov, dipl. psih. (Hrvatski zavod za zapošljavanje).

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska, europska inicijativa koja djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije s ciljem poticanja međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja te promicanja europske dimenzije u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje stručnih suradnika psihologa i pedagoga u srednjim školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika srednjih škola te pružanje podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima.

Neki od ciljeva seminara su:

 • upoznavanje s mogućnostima koje se stručnim suradnicima nude putem europske inicijative Euroguidance
 • priznavanje osobnih i drugih čimbenika koji utječu na učenikov odabir daljnjeg obrazovanja
 • razumijevanje uloge psihologa u procesu profesionalnog usmjeravanja
 • uvođenje tema vezanih za odabir obrazovanja/zanimanja u redovnu nastavu
 • uvođenje tema vezanih za tržište rada u redovnu nastavu
 • osposobljavanje psihologa za donošenje odluka vezanih za razvitak karijere razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja
 • planiranje suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

Metode i oblici rada: Dvodnevna radionica koja uključuje plenarna predavanja i rad u manjim grupama.

Više detalja o sadržaju seminara dostupno je u nacrtu programa

Euroguidance seminar SS studeni 2022

.pdf, 333,8 KB, 9. 11. 2022.

Napomena: Po završetku seminara sudionici će moći preuzeti potvrdu o sudjelovanju putem sustava EMA (Education Management Application) u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole. Potvrde će biti dostupne samo sudionicima koji će seminaru prisustvovati u cijelosti (oba dana). Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauza za kavu.

Prijava: Prijava na edukaciju vrši se putem prijavnog obrasca dostupnog na nižoj poveznici: https://forms.office.com/r/11veUcaAQN Sudionike ćemo naknadno unijeti u sustav EMA te će im se kroz isti sustav izdati potvrde o sudjelovanju. Rok za prijavu je 16. studenoga 2022. ili do popunjavanja dostupnih mjesta. Napominjemo da je broj sudionika ograničen na 25, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane najkasnije 17. studenoga 2022. na e-mail adrese unesene u prijavni obrazac.

Kontakt:

Mia Trcol, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Telefon: 01/ 5497 898
adresa e-pošte: euroguidance@ampeu.hr