Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Otkrijte dobrobiti članstva u online zajednici - EPALE, koja broji 86.000 članova

EPALE (ePlatform for Adult Learning in Europe) je europska višejezična online platforma za poboljšanje kvalitete i načina podučavanja odraslih osoba. Zahvaljujući EPALE-u svi uključeni u obrazovanje odraslih (stručnjaci, volonteri, donositelji politika, članovi akademske zajednice itd.) imaju priliku za povezivanje sa svojim europskim kolegama. Platforma također nudi: sudjelovanje u raspravama, razmjenu iskustava, pregled događanja i novosti. EPALE zajednica trenutno broji više od 86 000 članova.

Osim za inspiraciju i razmjenu iskustava i mišljenja, EPALE je vrlo koristan alat u pripremi i provedbi Erasmus+ projekata. U fazi pripreme projekata zainteresirani prijavitelji mogu putem platforme pronaći partnere i međusobno se povezati, a kasnije mogu iskoristiti platformu za diseminaciju (širenje) rezultata projekata što je jedna od obaveznih aktivnosti. Platforma je odlično mjesto za diseminaciju kroz rubrike:

 • BLOGOVI (primjeri dobre prakse, iskustva)
 • KALENDAR DOGAĐAJA (radionice, seminari, konferencije, webinari)
 • NAJNOVIJE VIJESTI (najave događanja)
 • RESURSI (rezultati projekta, provedena istraživanja)

Primjerice, projektne rezultate moguće je učitati u tematskom odjeljku Resursi, a potom opis objaviti kao blog. Sva događanja vezana uz projekt mogu se najaviti u za to predviđenu rubriku u obliku vijesti, a događaje upisati u kalendar događanja.

EPALE potpora u vrijeme pandemije

Pandemija bolesti COVID-19 snažno je utjecala na područje obrazovanja odraslih, a promjene su se, kao i u drugim područjima odrazovanja, dogodile brzo. Svi uključeni u obrazovanje odraslih morali su pokazati veliku otpornost i kreativnost u prilagodbi novonastaloj situaciji. Tijekom 2020. članovi zajednice su brojnim kvalitetnim i inspirativnim sadržajima obogatili platformu EPALE.

Pojedine ustanove iz Hrvatske koje provode Erasmus+ projekte u području obrazovanja odraslih tijekom pandemije su objavljivali zanimljive i inspirativne priče o svojim projektima u dijelu Community Stories:

RODA - Roditelji u akciji

Inicijativa – Centar za edukaciju

Učilište Studium

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag

Kao potpora uključenima u obrazovanje odraslih u vrijeme pandemije, izrađen je EPALE komplet resursa koji je objavljen na platformi. Ovaj set za pomoć u obrazovanju odraslih predstavlja pregled zanimljivih sadržaja i nudi alate za korištenje u podučavanju i učenju.

Preuzmite EPALE 2020. set resursa

Kutija "Resource Kit 2020: what a Year!" oko koje su ilustracije u krugovima: ljudi, ekrani elektronskih uređaja, žene i planeta Zemlje.

Tematski fokusi za 2021. godinu

Tijekom 2021. u fokusu će biti tri teme: Životne i radne vještine, Digitalna tranzicija, Inkluzivne društvene promjene. Članovi zajednice pozvani su da doprinesu svakoj od tih tema sudjelovanjem u pisanoj raspravi tijekom cijele godine.

Životne i radne vještine za osnaživanje odraslih za učenje i sudjelovanje

U okviru fokusa životnih i radnih vještina pitanje je kako poboljšati osnovne i napredne digitalne vještine i kompetencije. EPALE zajednica bavit će se temom usavršavanja i ponovnog osposobljavanja za posao i život, važnosti osnovnih vještina, zdravstvene i medijske pismenosti, posebno u kontekstu pandemije.

Europska agenda vještina za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost postavlja ambiciozne ciljeve za usavršavanje i ponovno osposobljavanje koji bi se postigli u sljedećih 5 godina.

Digitalna tranzicija i mogućnosti kombiniranog učenja

Pandemija je brzo promijenila način podučavanja te je izvjesno da će se još neko vrijeme koristiti mješoviti tzv. hibridni model obrazovanja i učenja (licem u lice i na daljinu). Glavno je pitanje u okviru ovog tematskog fokusa kako resetirati obrazovanje i osposobljavanje za digitalno doba. Time se također treba baviti kod promišljanja budućnosti obrazovanja odraslih.

Inkluzivne društvene promjene za održivost i pravednost

Ekološka tranzicija pomoći će u modernizaciji i stvaranju novih visokokvalitetnih radnih mjesta i više mogućnosti za zapošljavanje, a obrazovanje odraslih trebalo bi biti spremno dati svoj doprinos programima za osposobljavanje i prekvalifikaciju.

Kako područje obrazovanja odraslih može više pridonijeti održivosti? Jeste li uključeni u projekte ili vodite aktivnosti koje mogu predstavljati studiju slučaja? Usklađujete li održivost i treninge u vašem svakodnevnom životu? Inspirirajte ostale svojim idejama!

Također, kako zajamčiti pravo na obrazovanje odraslima s invaliditetom i onima koji su socijalno isključeni? Kako se socijalne nejednakosti mogu smanjiti?, pitanja su koja će biti okosnica rasprave na ovu temu. Svi članovi EPALE zajednice pozvani su na sudjelovanje.

Ilustracije tri kruga. U prvom krugu su ilustracije dviju žena koje u rukama drže tablet i laptop te muškarca koji zapisuje bilješke. U drugom krugu je ilustracija starijih i mlađih osoba te jedne djevojke u invalidskim kolicima te ilustracija pokazuje kako si ljudi međusobno pomažu. U trećem krugu nalazi se ilustracija ljudi koji se koriste različitim elektronskim uređajima.

Zajednica praktičara u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

U sklopu platforme nedavno je osnovana internetska Zajednica u području prakse kojoj je cilj postati prostor za umrežavanje i razmjenu iskustva, praksi i ideja. Praktičari u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju mogu u Zajednici pronaći konkretna rješenja za svoje probleme te biti u toku s europskim politikama kao i pridonositi europskim strukovnim inicijativama.

S obzirom na to da je riječ o zatvorenoj zajednici, za članstvo je potrebna registracija, a preduvjet je prijava je na EPALE mrežu.