Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Natječaj za CEEPUS freemover stipendije za zimski semestar u akademskoj godini 2024./2025.

Otvara se natječaj za freemover stipendije u zimskom semestru ak. god. 2024./2025. u okviru programa CEEPUS. Freemover stipendije dodjeljuju se kandidatima čija matična visoka učilišta nisu dio iste partnerske CEEPUS mreže sa stranom ustanovom. Stipendije su namijenjene studentima, doktorandima i nastavnom osoblju hrvatskih visokih učilišta.

Stol na kojemu se nalazi otvorena knjiga na kojoj je akademska kapa, a pored toga je devet knjiga složenih jedne na drugu i na vrhu knjiga visi zlatna medalja
Freepik

Prijava se podnosi online, putem platforme CEEPUS-a na www.ceepus.info prema uputama. Natječaj se prvenstveno odnosi na mobilnosti u zimskom semestru, ali prijave se mogu podnijeti i za ljetni semestar, no njihova obrada očekuje se krajem godine.

Na freemover natječaju za stipendije u zimskom semestru moguće je podnijeti prijavu za visoka učilišta u Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji (samo studenti) i Srbiji.

Stipendije za studente u okviru programa CEEPUS u pravilu traju cijeli semestar, no mogu trajati i kraće. Studentske mobilnosti kraće od cijelog semestra imaju svrhu istraživanja za završni rad, praktični rad (npr. u laboratoriju) te terensku nastavu. Doktorandi se mogu prijaviti za boravke do 1 do 10 mjeseci, a iznimno i duže, u svrhu istraživanja za doktorski rad. Stipendije za nastavno osoblje, u trajanju od 5 do 30 dana, dodjeljuju se sa svrhom održavanja predavanja na stranim visokim učilištima.

U slučaju dobivanja stipendije u freemover kategoriji, uvjeti stipendiranja (iznosi stipendija, što sve stipendije uključuju te trajanje mobilnosti) isti su kao i za prijavitelje mobilnosti unutar CEEPUS mreža, no za freemover stipendiste ipak je manja vjerojatnost odobrenja prijave od prijavitelja unutar CEEPUS mreža.

Stipendije u okviru programa CEEPUS pokrivaju životne troškove i iznosi stipendije razlikuju se od države do države. Kolike su stipendije u pojedinim zemljama i što sve uključuju možete vidjeti na CEEPUS platformi. Odlazni stipendisti iz Republike Hrvatske imaju pravo na povrat putnih troškova po povratku sa putovanja, prema proceduri objavljenoj na mrežnim stranicama AMPEU.

Detaljni postupak prijave za freemover stipendije opisan je na stranici Agencije.

Krajnji rok za prijavu za freemover stipendije u zimskom semestru je 15. srpnja 2024. godine.