Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Pridružite se ACA-inu dvodnevnom online seminaru What's new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes

Otvorene su prijave za nadolazeći online seminar What's new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes koji će se održati 3. i 4. veljače 2022. godine. Tijekom seminara predviđeno je predstavljanje novosti u europskim politikama i programima u području visokog obrazovanja i istraživanja. Seminar se održava u organizaciji Udruženja za akademsku suradnju, Academic Cooperation Association (ACA).

Academic Cooperation Association (ACA) međunarodno je udruženje koje okuplja organizacije iz Europe i svijeta usmjerene na promicanje, promoviranje i financiranje internacionalizacije visokog obrazovanja. Agencija za mobilnost i programe EU postala je punopravnom članom ACA-e u 2021. godini.

Spomenuto događanje u organizaciji ACA-e okupit će predstavnike Europske komisije i najistaknutije stručnjake u području internacionalizacije visokog obrazovanja koji će raspravljati o ključnim inovacijama i prilikama u novoj generaciji programa i politika EU.

Tekst "What's new in brussels" na crvenoj podlozi
Foto: Academic Cooperation Association

Ovogodišnji program usmjeren je na najnovija događanja u europskom visokom obrazovanju s posebnim naglaskom na dugoočekivanu Europsku strategiju za sveučilišta i inicijativu Europska sveučilišta. Na događaju će biti riječi o konkretnim pristupima visokim učilištima i nacionalnim agencijama koji se mogu upotrijebiti za provođenje novih europskih smjernica u praksi. Događaj će također pružiti priliku za sudjelovanje u otvorenom dijalogu s vodećim stručnjacima i kreatorima politika. Sudionici će biti upoznati s detaljnim pregledom otvorenih poziva u programu Erasmus+ po svakoj ključnoj aktivnosti te europskoj i međunarodnoj dimenziji. Kako bi se donio glas dionika, program uključuje i dva panela dionika o uključivanju i mikrokvalifikacijama te Europskoj diplomi i Europskom statutu.

Naglašavamo je da prilikom registracije iz države koja je članica ACA-e sudionicima omogućena niža cijena sudjelovanja.

Događaj će se održati u četvrtak, 3. veljače od 09:30 sati do petka, 4. veljače sa završetkom u 13:00 sati. Rok za prijavu na online seminar je 27. siječnja 2022. godine, a više informacija i detalja pronađite na službenim stranicama ACA-e.