Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Upoznajte članove Radne skupine za strukovno obrazovanje

Radna skupina za strukovno obrazovanje sljednik je Radne skupine stručnjaka za Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) koja je djelovala u razdoblju od 2012. do 2020. godine. U novom programskom razdoblju od 2021. Radne skupine za strukovno obrazovanje zadržale su kontinuitet u promoviranju europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanja kvalitete i priznavanja ishoda učenja stečenih na mobilnosti te stavile fokus na teme poput naukovanja i praćenja maturanata nakon završenog školovanja.

Šestero članova Radne skupine za strukovno obrazovanje
Članovi Radne skupine za strukovno obrazovanje

U novom sastavu od 2023. godine, članovi Radne skupine u Hrvatskoj nastavljaju s pružanjem podrške prijaviteljima i korisnicima Erasmus+ programa u podizanju kvalitete projekata i adresiranju prioriteta postavljenih Erasmus+ programom i europskim politikama te s promocijom ključnih europskih alata i načela u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Kroz različite aktivnosti, radionice i savjetovanja pomažu korisnicima u pripremi dokumentacije za bilježenje i priznavanje ishoda učenja u međunarodnim mobilnostima, osiguravanju kvalitete u međunarodnim mobilnostima, općenito u osiguravanju kvalitete u svim fazama projektnih aktivnosti te ostvarenju dugoročnog učinka Erasmus+ projekata.

Željko Habek umirovljeni je profesor, inženjer strojarstva i predsjednik Udruge za cjeloživotno strukovno obrazovanje #STRUKA. U zadnjih 14 godina svojega rada posebnu pozornost posvećuje edukaciji zavarivača i stvaranju povoljnih uvjeta na međunarodnoj razini za ovo globalno deficitarno zanimanje. Ističe kako je zahvaljujući Erasmus+ projektima izboreno trogodišnje strukovno obrazovanje zavarivača i uređivanje tog područja. Uz navedeno naglašava i kako su kroz Erasmus+ projekte postigli značajan respekt u Europskoj zavarivačkoj federaciji (EWF) pokretanjem rješavanja pitanja modernizacije sustava cjeloživotnog obrazovanja zavarivača. Imenovanje članom Radne skupine za strukovno obrazovanje 2023. smatra kao priznanje cijelom timu za postignuća na projektima koje su provodili. Druge nastoji motivirati na uključivanje u Erasmus+ projekte ističući da ako imaju ideju, ne odustaju već budu uporni jer će ju jedino tada i realizirati.

Željko Habek
Željko Habek, predsjednik udruge za cjeloživotno obrazovanje #Struka Foto: Ivan Mijić/AMPEU

Činjenica da naše ideje ne bismo uspjeli realizirati, u opsegu koji smo ostvarili kroz Erasmus+, dovoljno govori o tome da se treba uključiti.

Željko Habek Predsjednik Udruge za cjeloživotno strukovno obrazovanje #STRUKA

Nevena Kurteš Martinović je savjetnica za obrazovanje u Odjelu za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala Hrvatske obrtničke komore. U osmišljavanju, pripremi i provedbi Erasmus+ projekata poseban naglasak stavlja na povezivanje obrazovnog sustava i tržišta rada te unaprjeđenje obrazovanja korištenjem novih tehnologija. Ističe kako joj je Erasmus+ program zaista obogatio život i proširio vidike omogućujući joj povezivanje s različitim partnerima i institucijama, razmjenu iskustva, upoznavanje drugih država i gradova te ostvarivanje veza koje nadilaze trajanje pojedinih projekata. Imenovanje članom Radne skupine za strukovno obrazovanje 2023. shvaća kao priznanje za dosadašnji rad i ostvarena postignuća, ali i kao odgovornost i obvezu da i dalje napreduje te promovira koristi i mogućnosti programa. Pri tome naglašava da je druge najbolje motivirati vlastitim primjerom te ih tako inspirirati i potaknuti da svoje potencijalne ideje realiziraju kroz Erasmus+.

Nevena Kurteš Martinović iz Hrvatske obrtničke komore u svojstvu E+ ambasadorice
Nevena Kurteš Martinović, savjetnica za obrazovanje u Odjelu za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala Hrvatske obrtničke komore

Erasmus+ je puno više od samih projekata te ga na taj način treba i predstavljati, kao sveobuhvatni program koji nudi brojne mogućnosti različitim ciljnim skupinama.

Nevena Kurteš Martinović Savjetnica za obrazovanje u Odjelu za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala Hrvatske obrtničke komore.

Branko Pleadin profesor je elektrotehnike i računalstva u Strukovnoj školi Đurđevac. Uz redovnu nastavu posljednjih šest godina radi i kao Erasmus+ projektni koordinator. Posebno zadovoljstvo u provođenju Erasmus+ projekata pruža mu činjenica da vlastitim doprinosom pomaže u omogućavanju prilika za sudjelovanjem na inozemnim mobilnostima učenicima s manje mogućnosti. Prisjećajući se svojih početaka i podrške koju je imao od iskusnijih koordinatora drugih škola, uvijek nastoji korisna znanja podijeliti s drugima kako bi i on sam pomogao u suzbijanju straha od nepoznatog, a posljedično tomu i motiviranju drugih. Upravo zato imenovanje za člana Radne skupine za strukovno obrazovanje 2023. shvaća kao priznanje da ono što radi u ovom području radi dobro i kvalitetno, ali i kao svojevrsnu obvezu s obzirom na ukazano povjerenje i odgovornost koju za sobom povlači.

Branko Pleadin, Erasmus+ ambasador
Branko Pleadin, nastavnik je elektrotehnike i računalstva u Strukovnoj školi Đurđevac

Naglasio bih da su Erasmus+ projekti, osim unaprjeđenja strukovnih znanja i vještina učenika, općenito doprinijeli i boljoj atmosferi u školi, boljoj disciplini učenika te izrazito većoj motivaciji učenika za nastavni proces.

Branko Pleadin Profesor elektrotehnike i računalstva u Strukovnoj školi Đurđevac

Ljiljana Mraz je po struci profesorica engleskog jezika i književnosti te informatologije, a trenutno radi kao knjižničarka i Erasmus+ koordinatorica u Obrtničkoj školi Koprivnica. Najznačajnije Erasmus+ ostvarenje vidi promatrajući učenike koji su kroz stečena iskustva postali samopouzdaniji, potpuniji i kvalitetniji ljudi, ali i promatrajući njihove roditelje koji su iznimno zadovoljni s onim što su njihova djeca doživjela. Imenovanje članom Radne skupine za strukovno obrazovanje 2023. shvaća kao priznanje dosadašnjeg rada i dodatni poticaj za pomaganje drugima u korištenju prednosti programa koji nudi cijeli spektar mogućnosti za rast i razvoj pojedinaca i organizacija.

Ljiljana Mraz E+ ambasador
Ljiljana Mraz, knjižničarka u Obrtničkoj školi Koprivnica

Mene je Erasmus iskustvo oblikovalo u ono što sam danas – osobu koja se može suočiti s raznim izazovima i nositi s neugodnim situacijama.

Ljiljana Mraz Knjižničarka i Erasmus+ koordinatorica u Obrtničkoj školi Koprivnica

Ivica Matić je docent Hrvatskog katoličkog sveučilišta s bogatim radnim iskustvom u području srednjoškolskog strukovnog obrazovanja te s formalnom izobrazbom za upravljanje projektima. Završetkom poslijediplomskog doktorskog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, svoje područje interesa usmjerio je prema adolescentima u srednjoškolskom kontekstu. Među objavljenim znanstveno - istraživačkim radovima, objavio je i radove o učinku međunarodne mobilnosti na ukupno iskustvo te kvalitetu života učenika. Kao nastavnik stručnih predmeta i Erasmus+ projektni koordinator u Školi za medicinske sestre Mlinarska, sudjelovao je na mnogobrojnim mobilnostima te participirao na više transkulturalnih aktivnosti u brojnim zemljama Europe. Uz navedeno, bio je uspješni prijavitelj Erasmus+ povelje i Erasmus akreditacije te dugogodišnji član Radne skupine stručnjaka za Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Ivica Matić - član Radne skupine za strukovno obrazovanje
Ivica Matić, docent Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Iznimno sam ponosan što sam imenovan članom Radne skupine za strukovno obrazovanje 2023. Nadam se da ću svoje iskustvo i dalje uspješno prenositi na sve buduće zainteresirane korisnike Erasmus+ programa.

Ivica Matić docent Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Karolina Brleković je profesorica matematike i fizike u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. Poticaj za rad na projektima dobila je davne 2005. sudjelujući u radu projektnog tima škole u projektu CARDS 2003. Želja da učenici i nastavnici steknu nova znanja, vještine, ali i iskustvo potaknulo ju je da započne i nastavi s radom na projektima. Prvi KA1 projekt provela je 2013. u programu Leonardo da Vinci, a nastavila je nizati KA1 i KA2 projekte do danas. Od 2018. bila je članica Radne skupne stručnjaka za ECVET, potičući škole da koriste sustav priznavanja znanja i vještina stečenih tijekom mobilnosti. Budući da je svaki početak težak, ističe kako je i sama na početku trebala pomoć, ali sada kada zna koliko pomoć znači spremna je iskustvo podijeliti s onima koji tek kreću u Erasmus+ avanturu. Imenovanje za člana Radne skupine za strukovno obrazovanje 2023. doživljava kao veliku čast te službenu potvrdu da ono što radi u ovom području radi dobro.

Karolina Brleković - članica Radne skupine za strukovno obrazovanje
Karolina Brleković, profesorica matematike i fizike u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek

Erasmus plus iskustvo ni jednog sudionika ne ostavlja ravnodušnim, ono mijenja sve sudionike od učenika do nastavnika. Samopouzdanje, nova znanja i vještine, novi prijatelji, želja za učenjem i radom samo su dio ovog iskustva.

Karolina Brleković Profesorica matematike i fizike u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek