Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Otvoren je natječaj za CEEPUS stipendije u zimskom semestru akademske godine 2024./2025.

Pozivamo zainteresirane kandidate na podnošenje prijava za odlaznu mobilnost u sklopu CEEPUS-a, Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije.

CEEPUS ljetna škola

Prijaviti se mogu studenti, doktorandi i nastavno osoblje čije matično visoko učilište u idućoj akademskoj godini sudjeluje u odabranim CEEPUS mrežama. Provjerite sudjeluje li Vaše matično visoko učilište u nekoj od CEEPUS mreža te kontaktirajte CEEPUS koordinatora koji je zadužen za odabir kandidata na visokom učilištu sukladno kvotama za dolaznu i odlaznu mobilnost.

Prijava se podnosi online, putem platforme CEEPUS-a na www.ceepus.info prema uputama.

Krajnji rok za podnošenje online prijave za mobilnost u zimskom semestru akademske godine 2024./2025. je 15. lipnja 2024. godine.

Ako Vaše visoko učilište ili odjel visokog učilišta ne sudjeluju u CEEPUS mreži u tekućoj godini, svejedno se možete prijaviti za CEEPUS mobilnost na freemover natječaju (natječaju za mobilnosti izvan CEEPUS mreža), koji će biti otvoren između 1. i 30. studenog 2024.

Više o načinu prijave za mrežne i freemover mobilnosti možete pronaći i na mrežnim stranicama CEEPUS-a.