Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na edukaciju „Kako razvijati E+ projekte uključivanja i raznolikosti“

Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva sve korisnike programa Erasmus+ da se prijave na jednodnevnu edukaciju “Kako razvijati E+ projekte uključivanja i raznolikosti” koja će se održati u četvrtak, 5. listopada 2023. godine u Zagrebu.

Ilustracija na temu Erasmus+ prioriteta uključivanje i raznolikost koja pokazuje likove s manje mogućnosti
KO:KE KREATIVNA FARMA

Uključivanje i raznolikost jedan su od glavnih prioriteta Erasmus+ programa i voljeli bismo da svi korisnici programa Erasmus+ svojim projektima doprinose razvoju raznolikih i uključivih zajednica. Zajednica u kojima su sve osobe koje uče dobrodošle, u kojima svi imaju točno onoliko podrške koliko im je potrebno da pokažu sve svoje kapacitete i zajednica u kojima se otvaraju nove prilike za rast i unapređenje životnih šansi.

Vodeći se tom željom pozivamo sve korisnike programa Erasmus+ da se prijave na jednodnevnu edukaciju “Kako razvijati E+ projekte uključivanja i raznolikosti”. Edukacija je posebno namijenjena onim korisnicima koji do sada nisu razvijali projekte koji doprinose prioritetu uključivanja i raznolikosti, a koji su visoko motivirani i planiraju razviti takav projekt u narednih godinu dana.

Tijekom edukacije sudionici će imati priliku pobliže se upoznati s pojmom socijalnog uključivanja, vrstama Erasmus+ projekata koji doprinose uključivanju i raznolikosti i utjecaju koji ti projekti imaju na osobe s manje mogućnosti. Sudionici će na edukaciji dobiti i detaljnije informacije o programskim značajkama i mehanizmima za podržavanje uključivanja i raznolikosti koji omogućuju aktivno sudjelovanje osoba s manje mogućnosti u svim aspektima programa.

Edukacija će se održati u četvrtak, 5. listopada 2023. godine u Zagrebu, u hotelu Dubrovnik, Gajeva ulica 1, od 11:00 do 16:30 sati.

Pozivamo vas da se prijavite na edukaciju putem prijavnog obrasca do 22. rujna 2023. godine te da proučite program edukacije.

Broj sudionika je ograničen. Svi prijavljeni sudionici nakon 25. rujna će zaprimiti obavijest o sudjelovanju na događanju na adresu e-pošte koji su naveli u registracijskom obrascu.

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na e-adresu: tca_obrazovanje@ampeu.hr.

Veselimo se vašem dolasku!