Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu

Europska komisija objavila je 24. studenoga 2021. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2022. godinu.

Infografika s podacima o Pozivu za podnošenje projektnih prijedloga za Erasmus+ 2022. godine

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:
- Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
- Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja organizacija i institucija
- Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška razvoju politike i suradnji
- Aktivnosti Jean Monnet

s pripadajućim rokovima:

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja

23. veljače u 12.00

Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, odgoju i općem obrazovanju i obrazovanju odraslih

23. veljače u 12.00

Međunarodna mobilnost koja uključuje treće zemlje koje nisu pridružene Programu

23. veljače u 12.00

Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih

19. listopada u 12.00

Erasmus akreditacije u području mladih

19. listopada u 12.00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

23. veljače u 12.00

Mobilnost pojedinaca u odgoju i općem obrazovanju i obrazovanju odraslih (kratkoročni projekti mobilnosti)4. listopada u 12.00

Mobilnost pojedinaca u području mladih

4. listopada u 12.00

Aktivnosti uključivanja u okviru inicijative DiscoverEU

4. listopada u 12.00

Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih

20. rujna u 17.00


Ključna aktivnost 2

Suradnička partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih i mladih, osim onih koja predlože europske nevladine organizacije

23. ožujka u 12.00

Suradnička partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih i mladih koja predlože europske nevladine organizacije

23. ožujka u 17.00

Suradnička partnerstva u području sporta

23. ožujka u 17.00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

23. ožujka u 12.00

Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih

4. listopada u 12.00

Suradnička partnerstva u području mladih4. listopada u 12.00

Mala partnerstva u području sporta

23. ožujka u 17.00

Centri strukovne izvrsnosti

7. rujna u 17.00

Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+

7. rujna u 17.00

Aktivnosti Erasmus Mundus

16. veljače u 17.00

Savezi za inovacije

15. rujna u 17.00

Projekti usmjereni na budućnost

15. ožujka u 17.00

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

17. veljače u 17.00

Jačanje kapaciteta u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

31. ožujka u 17.00

Jačanje kapaciteta u području mladih

7. travnja u 17.00

Jačanje kapaciteta u području sporta

7. travnja u 17.00

Neprofitna europska sportska događanja

23. ožujka u 17.00


Ključna aktivnost 3

Mladi Europe zajedno

22. ožujka u 17.00


Aktivnosti Jean Monnet

Mreže i aktivnosti Jean Monnet

1. ožujka u 17.00

Važne napomene: