Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Mađarske stipendije za hrvatske građane u akademskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s mađarskom zakladom Tempus Public Foundation, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Mađarske u akademskoj godini 2022./2023.

U okviru ovog poziva te hrvatsko-mađarske bilateralne suradnje, hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće vrste stipendija:

 • 1. stipendije za semestralni/djelomičan studij

Razdoblje mobilnosti: od 3 do 10 mjeseci.

Stipendije su namijenjene studentima preddiplomskog (BA), diplomskog (MA) i poslijediplomskog (PhD) studija, upisanima na visoka učilišta u RH.

Kandidati moraju imati završen minimalno jedan semestar na svome matičnome visokom učilištu.

Prednost (za stipendije navedene pod 1.) imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.

 • 2. stipendije za kratki i dugi istraživački boravak

Razdoblje mobilnosti: od 3 dana do 10 mjeseci.

a) kratki istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana

A) poslijediplomski studij i istraživanje: za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj

B) postdoktorski studij i istraživanje: za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

b) dugi istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci

A) za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

B) za postdoktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

 • 3. stipendije za cjelokupni poslijediplomski doktorski studij

Razdoblje mobilnosti: do 36 mjeseci.

Stipendije su namijenjene kandidatima koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku osim za područje umjetnosti gdje su mogući programi i na engleskome jeziku.

 • 4. stipendije za ljetne tečajeve mađarskoga jezika i kulture

Razdoblje mobilnosti: od 2 do 4 tjedna (ovisno o odabranome tečaju).

Stipendije za ljetnu školu pokrivaju trošak tečaja, smještaja i prehrane.

Prednost (za stipendije navedene pod 4.) imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.

Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama, uvjetima za prijavu te potrebnoj prijavnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation. Agencija za mobilnost i programe EU i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će i predložiti mađarskoj strani kandidate za stipendiju, a konačnu odluku o dobitnicama stipendije donijet će zaklada Tempus Public Foundation. Agencija za mobilnost i programe EU snosit će troškove putovanja stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene.

Dostupne su i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr

Svi zainteresirani kandidati moraju izvršiti on-line prijavu na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation do:

1) 24. veljače 2022. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, cjelokupan studij i istraživački boravak

2) 10. ožujka 2022. do 23.00 sata za ljetne tečajeve.

i u istom roku Agenciji za mobilnost i programe EU poštom dostaviti:

 1. jedan (1) primjerak cjelokupne odgovarajuće prijavne dokumentacije (uključuje i mađarski prijavni obrazac) na engleskome jeziku (osim dokaza o znanju mađarskoga jezika koji može biti i na mađarskome jeziku). Ne treba dostavljati originalne dokumente, odnosno moguće je dostaviti i preslike;
 2. ispunjen, otisnut te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u jednom (1) primjerku na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,

uz naznaku 'Za stipendije Mađarske'.

Odjel za visoko obrazovanje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju Vlade Mađarske u akademskoj godini 2022./2023. Više o obradi osobnih podataka pročitajte u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.