Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Iznesite svoje mišljenje o Europskom socijalnom fondu

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje u sklopu evaluacije Europskog socijalnog fonda (ESF) i Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) za razdoblje od 2014. do 2020. godine te poziva sve građane i organizacije u području zapošljavanja, socijalne uključenosti, obrazovanja i osposobljavanja koje su primile potporu ili su potencijalni korisnici,, da iznesu svoje mišljenje o rezultatima potpore ESF-a i YEI-a.

Portret mlade žene i mladog muškarca koji se smiješe. Na dnu vizuala je plava boja, a bijelim slovima piše "Are you familiar with the European Social Fund of the Youth Employment Initiative?".

Javno savjetovanje bit će otvoreno do 9. siječnja 2024. godine i dostupno je na sva 24 jezika Europske unije.

Zašto je vaš doprinos važan? Javno savjetovanje služi kao platforma za prikupljanje uvida građana i organizacija o Europskom socijalnom fondu i Inicijativi za zapošljavanje mladih. Sudjelovanjem ćete doprinijeti procjeni rezultata ESF-a i YEI-a u razdoblju od 2014. do 2020. godine, pružiti informacije o naučenim lekcijama koje mogu biti relevantne za daljnju provedbu ESF-a tijekom programskog razdoblja od 2021. do 2027. godine te doprinijeti osmišljavanju budućih programa nakon 2027. godine.

Vaše sudjelovanje također će doprinijeti procjeni djelotvornosti, učinkovitosti, relevantnosti i EU dodanoj vrijednost, kao i ispitivanju komplementarnosti i koherentnosti ESF-a s drugim fondovima.

Evaluacija i savjetovanje bave se potporom ESF-a pruženom u okviru četiri tematska cilja koji promiču održivo i kvalitetno zapošljavanje, društvenu uključenost, ulaganje u obrazovanje i strukovno osposobljavanje te jačanje institucionalnih kapaciteta tijela javne vlasti i učinkovite javne uprave.

Savjetovanju možete pristupiti putem online obrasca (pristup obrascu je moguć putem sustava EU Login).

Uključite se, iznesite svoje mišljenje i sudjelujte u oblikovanju budućih programa Europske unije.