Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Jean Monnet aktivnosti pružaju brojne mogućnosti za škole i strukovno obrazovanje

Europska komisija je u sklopu Jean Monnet aktivnosti osigurala novu priliku za financiranje škola, mreža škola i pružatelja usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kako bi unaprijedili svoje poučavanje o Europskoj uniji.

Djevojka ogrnuta zastavom EU na rolama

Premda je integriranje europskih država u EU značajno promijenilo živote europskih građana, brojni građani i dalje smatraju da premalo znaju o EU-u, njegovim institucijama, prioritetima, procedurama i politikama, a što je najvažnije, kako sve to utječe na njihove živote.

Aktivnosti programa Jean Monnet već su više od 30 godina usmjerene upravo na promicanje znanja o EU-u. Njihov fokus oduvijek je bio na visokom obrazovanju, no ove se godine opseg Jean Monnet aktivnosti u sklopu novog programskog razdoblja Erasmus+ širi kako bi obuhvatio škole i učenike od osnovne razine nadalje te tako odgovorio na sve veću potrebu za znanjem europskih građana o EU-u i njegovom utjecaju na njihove živote.

Budući da svijet ostaje na mladima važno je da mladi postanu aktivni građani koji će doprinijeti oblikovanju svijeta te dobro razumiju političke sustave u kojima žive, uključujući i EU. Nova aktivnost Jean Monnet programa osnažit će učitelje da podučavaju o EU-u, ojačaju EU pismenost i prenesu činjenice i znanje pritom se koristeći zanimljivim metodama. Škole, mreže škola i pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz zemalja programa Erasmus+ koji žele unaprijediti svoje poučavanje o Europskoj uniji trebali bi uspostaviti poučavanje određenog predmeta koji će se temeljiti na EU-ovim vrijednostima, povijesti, načinu funkcioniranja, kulturnoj raznolikosti i sl.

Aktivnosti se trebaju poučavati tijekom školske godine, najmanje 40 sati po školskoj godini, tri uzastopne godine, a mogu uključivati projektne tjedne, studijske posjete i druge impresivne aktivnosti. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji će dobiti je 30.000 € tijekom tri godine (što je najviše 80 % ukupnih troškova).

Prijavama upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), a detaljne informacije o prijavi poput kriterija, rokova i raspoloživih sredstava dostupne su na Erasmus+ vodiču kroz program te na mrežnoj stranici Europske komisije.

Rok za prijavu je 1. ožujka 2022. godine.

Više o novoj aktivnosti programa Jean Monnet pročitajte u brošuri "Learning EU at school".