Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Još 16 hrvatskih gradova uključeno u projekt Europe Goes Local!

U najveći europski projekt u području rada s mladima Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level uključeno je još 16 hrvatskih gradova, odabranih na temelju kvalitativne procjene iskazanog interesa prijavitelja koji su se javili na otvoreni poziv gradovima Agencije za mobilnost i progame EU.

Uključenje u projekt Europe Goes Local odabranim će gradovima pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Projekt će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

Dvojica muškaraca i jedna žena, sudionici konferencije Europe Goes Local u Sisku 2021. godine sjedi i prezentira svoje iskustvo sudjelovanja u tom projektu
U Sisku 27.rujna 2021. održana je završna konferencija najvećeg europskog projekta u području rada s mladima, Europe Goes Local naziva “Lokalni rad s mladima: Hrvatska u europskom kontekstu“ Foto: Ivan Mijić za AMPEU

Riječ je o sljedećim gradovima:

 1. Grad Belišće
 2. Grad Crikvenica
 3. Grad Čakovec
 4. Grad Donja Stubica
 5. Grad Gospić
 6. Grad Koprivnica
 7. Grad Križevci
 8. Grad Opatija
 9. Grad Ploče
 10. Grad Pula-Pola
 11. Grad Slatina
 12. Grad Šibenik
 13. Grad Umag - Umago
 14. Grad Vinkovci
 15. Grad Vrgorac
 16. Grad Zagreb

Ovogodišnji treći ciklus projekta Europe Goes Local, bio je otvoren samo za gradove. U prvom od prethodna dva ciklusa nacionalnih aktivnosti odabrano je 11, a u drugom ciklusu 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Podsjećamo da je projekt Europe Goes Local najveći europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+. Osnovni cilj projekta je poboljšati kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

Provjerite Odluku o izboru gradova za sudjelovanje u projektu Europe Goes Local – treće izdanje nacionalnih aktivnosti.