Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Korisni materijali za prijavitelje projekata: kako uključiti temu digitalne transformacije u projekte?

SALTO Digital centar iz Finske je pripremio korisne materijale za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti koji mogu služiti kao pomoć za uključivanje teme digitalne transformacije u projekte, kao jednog od prioriteta ovih programa. Materijali među ostalim uključuju i primjere uspješnih projekata, među kojima su i projekti korisnika iz Hrvatske.

Vizualni prikaz osobe za laptopom i misaonog procesa iznad njega.
SALTO Digital

Objavljeni materijali tzv. Onepageri SALTO Digitala praktičnim primjerima ilustriraju kako postojeće EU smjernice i alati mogu pomoći korisnicima i potencijalnim prijaviteljima projekata u uključivanju prioriteta digitalne transformacije u projekte. Istaknute teme za sada su DigComp, Akcijski plan za digitalno obrazovanje, Europski digitalni obrazovni centar i SELFIE. U planu je objava dodatnih materijala.

Također je dostupna i prva zbirka 10 primjera dobre prakse projekata Erasmus+ i Europske snage solidarnosti na temu Digitalne transformacije. Među njima su dva Erasmus+ projekta u kojima su sudjelovali korisnici iz Hrvatske.

  • Projekt „Digital Bridges“ u kojem je sudjelovala Osnovna škola Ive Andrića iz Zagreba. Kroz razmjenu iskustava među partnerskim školama iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije, projekt je promovirao uspješne primjere korištenja modernih tehnologija kako bi se unaprijedile digitalne vještine učitelja, a time i kompetencije učenika. Glavni ciljevi projekta uključivali su poboljšanje kapaciteta škola za međunarodnu suradnju, motivaciju za veće korištenje modernih tehnologija u obrazovanju te osnaživanje učenika za kritičko, kreativno i produktivno korištenje digitalne tehnologije u učenju.
  • Projekt „e-Earlycare-T“ u kojem sudjeluje Sveučilište u Rijeci. Interdisciplinarni, multidisciplinarni i inovativni projekt usmjeren je na osvježavanje obuke praktičara i novih stručnjaka u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Aktivnosti projekta primjenjuju inovativne metode poučavanja temeljene na korištenju različitih tehnoloških resursa (avatari, gamifikacija, laboratoriji i virtualna stvarnost).

Što znači Digitalna transformacija u projektima objašnjeno je u videu:


Ovi materijali će biti nadopunjavani dodatnim sadržajem, a vjerujemo da će potencijalnim korisnicima biti korisni u radu na prijavama projekata u okviru trenutnog Poziva 2024., ali i u budućim pozivima.