Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Mobilnost i talenti kao rješenje za nedostatak radne snage u EU

Europska komisija predstavila je ambiciozne planove iz paketa o mobilnosti vještina i talenata, s ciljem da Europska unija postane privlačnija talentima iz trećih zemalja te se unaprijedi unutarnja mobilnost. Ključne inicijative uključuju pokretanje EU-ove baze talenata, olakšavanje priznavanja kvalifikacija i poticanje mobilnosti učenika, što su ujedno i glavni rezultati Europske godine vještina.

odrasli i djeca u pokretu

Nedostatak kvalificirane radne snage i dalje je izazov u cijeloj EU. Dok se lokalno usredotočuje na usavršavanje domaće radne snage, novi planovi predviđaju privlačenje kvalificirane radne snage i talenata iz cijelog svijeta. Suradnja u vezi s migracijama radne snage s trećim zemljama također se ističe kao obostrano korisna strategija za stručno znanje i financijsku podršku.

Inicijative koje će podržati države članice u globalnoj utrci za talentima uključuju:

1. Baza talenata EU-a - Inovativna baza talenata, ujedno prva takva platforma EU-a za olakšavanje zapošljavanja u deficitarnim sektorima diljem Unije. Ova dobrovoljna platforma omogućava poslodavcima lakši pristup širokom spektru kvalificirane radne snage i talenata. Pored informacija o postupcima zapošljavanja i migracijama, platforma će implementirati snažne zaštitne mjere za osiguranje pravednih uvjeta rada. Dodatno, podržat će provedbu partnerstava za privlačenje talenata s trećim zemljama, pružajući tražiteljima zaposlenja odgovarajuće propusnice koje potvrđuju njihove kvalifikacije, vidljive poslodavcima uključenima u program. Očekuje se da će ova inicijativa smanjiti nezakonite migracije uz pojačanu suradnju u području ponovnog prihvata.

Budući da su vještine tražene u cijelom svijetu, buduća konkurentnost EU-a ovisit će o sposobnosti naše industrije da svojim poduzećima omogući dovoljan broj kvalificiranih radnika. Naša nastojanja da popunimo praznine na tržištu rada moraju započeti tu kod nas, odlučnim mjerama za potporu domaćoj radnoj snazi. Međutim, migracija radne snage može biti važno dopunsko sredstvo za uklanjanje trajnih nedostataka. Nova EU-ova baza talenata bit će prekretnica kao prva platforma na razini EU-a koja izravno povezuje poslodavce u EU-u s tražiteljima zaposlenja svih razina vještina iz cijelog svijeta.

Margaritis Schinas Potpredsjednik Europske komisije za promicanje europskog načina života

2. Brže priznavanje kvalifikacija – Komisija preporučuje mjere za brže priznavanje vještina i kvalifikacija državljana trećih zemalja, približavajući ih EU-ovom sustavu priznavanja. Cilj je brzo popuniti radna mjesta u deficitarnim sektorima.

3. Mobilnost u svrhu učenja za sve – Predložena Preporuka Vijeća "Europa u Pokretu" potiče mobilnost u svim područjima obrazovanja do 2030. godine, s fokusom na visokoobrazovane osobe, učenike s manje mogućnosti i polaznike strukovnog obrazovanja. Sukladno tome, plan je povećati mobilnost među visokoobrazovanim osobama (na najmanje 25 %), učenicima s manje mogućnosti (na najmanje 20 %) i polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (na najmanje 15 %).

Ovi prijedlozi podržavaju Europsku uniju u rješavanju problema nedostatka radne snage, a istovremeno čine EU privlačnijom destinacijom za talente iz trećih zemalja. Prijedlozi sada ulaze u fazu pregovora s Europskim parlamentom i Vijećem, otvarajući put prema daljnjem jačanju europskog tržišta rada i obrazovanja, izvijestili su iz Europske komisije.

Zbog zelene i digitalne transformacije naših gospodarstava, mnoga poduzeća u Europi teško pronalaze kvalificiranu radnu snagu kao što su programeri softvera ili inženjeri građevinarstva. Znatno smo napredovali u usavršavanju i prekvalifikaciji radnika na jedinstvenom tržištu EU-a. Istodobno moramo nastaviti privlačiti kvalificiranu radnu snagu i talente iz cijelog svijeta, što će se olakšati ovom preporukom.

Thierry Breton Povjerenik za unutarnje tržište