Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici za sudjelovanje na međunarodnom eTwinning seminaru u Pragu “Multilateral eTwinning seminar”

Agencija za mobilnost i programe Europske unije donijela je Odluku o odabiru sudionika za sudjelovanje na aktivnosti mobilnosti u okviru mreže eTwinning – međunarodni seminar u Pragu “Multilateral eTwinning seminar” od 6. do 8. lipnja 2024. (2024-COMET-004)

Pristupačna verzija
Skenirana verzija