Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odabrani sudionici TCA seminara u Beogradu za područje odgoja i općeg obrazovanja

Donesena je Odluka o odabiru sudionika za sudjelovanje na seminaru pod nazivom Teaching Mathematics – Overcoming Challenges (pristupačna verzija) koji će se održati u Srbiji, u Beogradu, od 14. do 15. prosinca 2023. godine, u organizaciji nacionalne agencije iz Srbije, u suradnji s nacionalnom agencijom Sjeverne Makedonije.

Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 28. rujna 2023. godine.