Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Uspješno komuniciranje i vidljivost projekata koje financira Europska unija

Pri provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije potrebno je učinkovito i vidljivo komunicirati informacije o projektima i njihovim rezultatima radi postizanja učinka na različitim razinama. Korištenjem EU simbola, sukladno smjernicama o primjeni vizualnog identiteta, korisnici sredstava su dužni istaknuti da je projekt (su)finacirala Europska unija. Sve navedeno jasno je objašnjeno u Vodiču za komuniciranje i vidljivost koji je objavila Europska komisija.

Ključni ciljevi dugoročnog proračuna Europske unije su ispunjavanje prioriteta, prevladavanje krize te otvaranje puta ka trajnom oporavku. Od iznimne je važnosti da korisnici sredstava osim projektnog djelovanja, i komunikacijske aktivnosti povezuju s uključivim, digitalnim, zelenim i demokratskim prioritetima. Ovisno o aktivnosti, prijavitelji za financiranje u okviru programa Erasmus+ trebaju planirati svoje komunikacijske aktivnosti kako bi se informacije o njihovu projektu i rezultatima dijelile tijekom i nakon završetka projekta.

Važno je naglasiti da je prilikom izrade projekata potrebno poštovati tzv. pravila vidljivosti. Korisnici moraju jasno istaknuti potporu Europske unije u svim komunikacijskim i diseminacijskim aktivnostima poput događanja, internetskih stranica i publikacija. Isto tako, moraju se pobrinuti da se simbol Europske unije uključi u sve komunikacijske materijale te da se poštuju odredbe utvrđene u ugovoru ili odluci o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako se takve odredbe ne poštuju, iznos bespovratnih sredstava može se biti umanjen.

S lijeve strane nalazi se zastava Europske unije, pored zastave piše plavim slovima "Sufinancira Europska unija"

U Vodiču za komuniciranje i vidljivost (Communication and visibility rules, European Union funding programmes 2021-27, Guidance for Member States) navodi se deset načina na temelju kojih se od korisnika sredstava EU-a očekuje uspješno komuniciranje i osiguravanje vidljivosti financiranja sredstvima EU-a:

 • Primatelji sredstava EU-a obvezni su potvrditi podrijetlo i osigurati vidljivost primljenih sredstava Europske unije;
 • Potrebno je voditi računa o povezanosti s prioritetima Europske unije;
 • Uključiti se, ovisno o programu, u specifične komunikacijske aktivnosti;
 • Ispravno i uočljivo prikazati simbol Europske unije;
 • Prikazati jednostavnu izjavu o financiranju, spominjući potporu Europske unije;
 • Koristiti točne informacije;
 • Uključiti tijelo za dodjelu sredstava/EU u komunikaciju, ovisno o programu;
 • Troškovi komunikacije i vidljivosti vode se kao prihvatljivi troškovi;
 • Dodijeliti pravo EU na korištenje komunikacijskog materijala;
 • U slučaju nepoštivanja ugovornih obveza o dodjeli bespovratnih sredstava, očekivati financijska smanjenja.

Set pravila vezanih uz komunikaciju i vidljivost projekata za novo programsko razdoblje 2021.-2027. vrijede za sve programe i partnerstva u okviru dugoročnog proračuna i inicijative NextGenerationEU – privremeni instrument za poticanje oporavka nakon pandemije koronavirusa, za zeleniju, digitalniju i otporniju Europu.

Provjerite korisničke račune na društvenim mrežama putem kojih Europska unija i njene institucije komuniciraju o programima financiranja, pričama i primjerima projekata.

Pronađite relevantne poveznice na temu komunikacije i pravila vidljivosti: