Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Proljetna škola Zoonoze CEEPUS mreže VetNEST održana je u Zagrebu

Nakon pet godina u Dubrovniku, ove se je godine po prvi put Međunarodna proljetna škola Zoonoze održala u Zagrebu. Školu je organizirao Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a trajala je od 24. do 29. travnja. U njoj su, koristeći stipendije CEEPUS-a, sudjelovali studenti s veterinarskih visokoobrazovnih ustanova okupljenih u VetNEST asocijaciju veterinarskih fakulteta iz srednje i jugoistočne Europe. U radu škole učestvovali su studenti iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Mađarske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Slovačke, Slovenije i Srbije.

Sudionici Ljetne škole

Nastava je održana tijekom jednog radnog tjedna u obliku četiri sata predavanja i četiri sata praktičnog rada, a svaki je dan obuhvaćeno drugo područje koje je tematiziralo zarazne bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama. Prvi su dan obrađene zarazne bolesti divljih životinja koje se mogu prenijeti na ljude. Drugi je dan naglasak bio na pristupu Jedno zdravlje, koji podrazumijeva zajedničku i multidisciplinarnu suradnju na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini radi postizanja najboljih rezultat u očuvanju zdravlja ljudi i životinja. Treći se dan govorilo o zoonozama u kontekstu dobrobiti i etički izazova u uzgoju, proizvodnji i prijevozu životinja. Četvrti dan obrađene su virusne i bakterijske zoonoze, dok je peti dan tema bila pristup zoonozama iz perspektive zdravlja ljudi, a teoretski i praktični dio nastave organiziran je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Osim nastavnika s Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nevija Zdoleca, izv. prof. dr. sc. Deana Konjevića, prof. dr. sc. Zorana Milasa, prof. dr. sc. Zdravka Janickog, prof. dr. sc. Alena Slavice, izv. prof. dr. sc. Vladimira Stevanovića i prof. dr. sc. Nenada Turka, predavači su bili i nastavnici s inozemnih sveučilišta, prof. dr. sc. Vlatko Ilieski s Fakulteta veterinarske medicine Sveučilišta sv. Ćirila i Metodija u Skopju i dr. sc. Svenja Springer s Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Beču, te stručnjaci iz humane medicine, liječnici izv. prof. dr. sc. Tatjana Vilibić Čavlek, dr. med., specijalistica mikrobiologije, doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer specijalistica zdravstvene ekologije i preventivne medicine te Pavle Jeličić, dr. med., univ. mag. admin. sanit., specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije, svi iz Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo.

Ljetna škola Zoonoze održava se redovito od 2017. godine, uz dvogodišnju stanku (2020. - 2021.) kada zbog pandemije bolesti COVID-19 nije održana. Upravo koronavirusna bolest, zoonoza koja je tijekom spomenute dvije godine cijeli svijet stavila u izolaciju, pokazala je važnost interdisciplinarne suradnje kao jedinog načina uspješnog nadzora i sprečavanja zaraznih bolesti zajedničkih ljudima i životinjama. Stoga je Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu iznimno ponosan što je studentima veterinarske medicine iz međunarodnog okruženja pružio priliku da o zoonozama uče od predavača iz različitih biomedicinskih područja i različitih znanstvenih disciplina. Pozitivni dojmovi studenata kako o ljetnoj školi, tako i o CEEPUS mreži motivacija su za buduće projekte svih partnera VetNEST mreže.

Sudionici Ljetne škole sjede za stolovima u dvorani fakulteta
Govornica Ljetne škole Zoonoze