Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Upišite se u bazu kontakata Euroguidance centra

Euroguidance organizira edukacije i druge prilike za stručno usavršavanje, poput studijkih posjeta, međunarodnih seminara, info dana i sl. namijenjene stručnim suradnicima u školama te karijernim savjetnicima u visokom obrazovanju i području zapošljavanja.

 • Euroguidanceovi seminari o profesionalnom usmjeravanju za psihologe i pedagoge u osnovnim i srednjim školama vrednuju se kroz Carnetov sustav EMA, a školski stručni suradnici sudjelovanjem na seminarima dobivaju potvrde o sudjelovanju putem kojih ostvaruju bodove.
 • Euroguidance također omogućuje sudjelovanje školskih stručnih suradnika i drugih praktičara na godišnjim međunarodnim Euroguidance prekograničnim seminarima te studijskim posjetima europskim ustanovama u obrazovanju. Sudionici se na ove mogućnosti prijavljuju putem javnog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Agencije.
 • Osim toga, objavljujemo istraživanja i publikacije na temu profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja, s materijalima koji vam mogu koristiti u svakodnevnom radu s učenicima.

Ako želite dobivati izravne obavijesti o održavanju i prijavi na gore navedene edukacije i mobilnosti, te o objavi novih publikacija i istraživanja, molimo upišite se u agencijsku bazu kontakata na poveznici.

! Prilikom upisa kao područje interesa potrebno je odabrati „Euroguidance“, odabrati jedan od ponuđenih profila (npr. stručni suradnik pedagog), te jedno od područja cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja koje vas zanima (npr. CPU u osnovnoškolskom obrazovanju), kako je prikazano na slici niže.

Eg webforma