Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Upoznajte 12 ambasadora uključivanja predanih rušenju barijera za osobe s manje mogućnosti

Uključivanje osoba koje se suočavaju s preprekama ili imaju manje mogućnosti pristupiti obrazovanju i osposobljavanju te programima za mlade jedan je od ključnih prioriteta Erasmusa+ i Europskih snaga solidarnosti, koji snažno promoviraju i pridonose stvaranju jednakih mogućnosti za sve članove društva.  

Skupina od šest osoba raspravlja o barijerama na putu ka uključivom društvu
Naši ambasadori svojim su djelovanjem aktivni na uklanjanju barijera kroz udruge, škole i znanstvene radove Ivan Mijić za AMPEU

Da bi se postigao cilj snažnijeg uključivanja osoba s manje mogućnosti, programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti nude razne mehanizme i financijsku potporu za jednako i aktivno uključivanje sudionika s manje mogućnosti. Na taj način snažno promoviraju i pridonose stvaranju jednakih mogućnosti za sve članove društva. Tako primjerice, osobe s invaliditetom mogu dobiti plaćenog asistenta tijekom putovanja i boravka na projektu.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) prijaviteljima projekata i korisnicima oba programa kroz savjetovanja i radionice nudi podršku u uključivanju osoba s manje mogućnosti u projekte, a osobama s manje mogućnosti nastoji olakšati sudjelovanje u aktivnostima. Također, od listopada 2021. godine AMPEU želi dati poticaj snažnijem uključivanju i putem novoustanovljene mreže ambasadora uključivanja i raznolikosti. Riječ je o 12 korisnika koji svojim djelovanjem i projektima izgrađuju kapacitete uključivijeg društva te svojim uvidima usmjeravaju ka uklanjanju prepreka za osobe s manje mogućnosti.

Upravo je važna tema uključivanja i raznolikosti u projektima programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti bila u fokusu današnjeg Tematskog sastanka s korisnicima čime AMPEU želi pridonijeti podizanju kvalitete uključivih projekata od njihove ideje do provedbe s naglaskom na direktnom uključivanju osoba s manje mogućnosti, senzibilizaciji javnosti te razvoju uključivog okruženja i/ili politika.

Sudionici su osim navedenog, imali prilike saznati više o djelovanju ambasadora uključivanja i raznolikosti koji aktivno rade na uklanjanju barijera kroz udruge, škole, znanstvenu i drugu društveno korisnu djelatnost.

Tri žene i jedan muškarac sjede oko stola i razgovaraju

Mrežu ambasadora uključivanja i raznolikosti čine:

 • Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar - jedina je samostalna škola za učenike s teškoćama u razvoju u Vukovarsko - srijemskoj županiji. Škola surađuje s različitim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj ali i u inozemstvu koje rade s djecom i mladima s teškoćama u razvoju. Zbog inovativnog pristupa pedagogiji u području obrazovanja djece s teškoćama u razvoju nagrađeni su novom Europskom nagradom za inovativno poučavanje 2021. U vukovarskoj školi su uz pomoć Erasmus+ projekta odlučili u svakodnevni život i rad škole uključiti zamorca Gricka, koji je nastavni proces učinio zanimljivijim i korisnijim za učenike te je značajno doprinio motivaciji učenika i njihovom obrazovnom postignuću.
 • Osnovna škola Ludina u svoje aktivnosti uključuje djecu s manje mogućnosti te djeluje na temeljima razvijene ekološke svijesti, poduzetničkoga duha, nenasilnoga ponašanja, odgovornog građanstva i solidarnosti kako bi osnažili učenike znanjem, vještinama i motivacijom za cjeloživotno učenje.
 • Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir radi na promicanju interesa gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj i izvan nje ostvarivanjem njihovih temeljnih ljudskih prava na edukaciju, rehabilitaciju, komunikaciju i socijalizaciju.
 • Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb - ustanova je koja se bavi se pružanjem usluga djeci oštećena sluha, djeci uredna sluha s poremećajem govorno-jezične komunikacije, djeci s komunikacijskim teškoćama iz spektra autizma te djeci s višestrukim teškoćama, od rođenja do 30. godine života.
 • Srednja škola Čakovec obrazuje učenike kroz programe opće gimnazije te tri medicinska smjera. Program za njegovatelje je namijenjen učenicima s teškoćama u razvoju. Baš u skladu s njihovom misijom, uvijek iznova pronalaze bolje načine obrazovanja kako bi svoje učenike uspješno pripremili za životne izazove koji su pred njima. Nove metode, entuzijazam i kreativnost profesora, otvorenost prema novim idejama temelj su njihova rada. O tome svjedoče njihovi Erasmus+ projekti u koje se uvijek trude uključiti učenike s manje mogućnosti.
 • Hrvatska škola Outward Bound udruga je koja radi s mladima u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti uključuje mlade iz alternativne skrbi, migranti, NEET i mlade sa društvenim preprekama. Njihova misija je poticanje mladih da otkriju svoj potencijal i stvore bolji svijet za sebe i svoju okolinu, bez predrasuda prema drugačijima.
 • Saveza udruga Rojca kulturni je centar nevladinih udruga kojima je cilj aktivirati civilno društvo u razvoj kulturne politike Pule. Raznim tribinama, predavanjima, okruglim stolovima, nastoji se proširiti ponuda neformalnog obrazovanja u gradu, ali i potaknuti da kritičkim promišljanjem mijenjaju kulturnu scenu vlastitim potrebama i zanimanjima.
 • Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece-udomitelji za djecu neprofitna je organizacija usmjerena na poticanje i pružanje podrške razvoju i praksi kvalitetnog udomiteljstva djece u Hrvatskoj. Svoj rad temelji na aktivnom uključivanju, osnaživanju djece, mladih i udomitelja, podržavanje pozitivnih inicijativa i samopomoći, uvažavanje i poštivanje različitosti u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima.
 • Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“ jedini je pećinski park u Hrvatskoj, a kao takav jedinstven je i u svijetu. Aktivno provode projekte u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u sklopu kojih uključuju sudionike s manje mogućnosti. Primjerice, njihov projekt "(BIO)Raznolikost" okupio je 13 volontera iz 3 europske zemlje koji su se u svojim zemljama susretali s raznovrsnim barijerama, poput rodne ili vjerske diskriminacije, niskog životnog standarda ili kvalifikacija.
 • prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu profesorica je u trajnom zvanju na Odsjeku za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju. Magistrirala je na Fakultetu za defektologiju (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) na temu „Bazična perceptivno-motorička stimulacija u radu s djecom s težom mentalnom retardacijom“ te doktorirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu na temu „Promjena stava učitelja prema edukacijskoj integraciji djece usporenog kognitivnog razvoja“.
  Članica je Nacionalne skupine za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja (MZO), Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom te Radne skupine za izradu Nacrta smjernica za planiranje individualiziranih obrazovnih programa i individualiziranih pristupa učenju i poučavanju za učenike s teškoćama (MZO). Autorica je i suatorica niza izvješća i radova posvećenih uključivanju.
 • doc. dr. sc. Jurica Babić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu koordinator je KA2 projekta INNOSID (Innovative Solutions based on Emerging Technologies for Improving Social Inclusion of People with Disabilities) čiji je cilj poboljšati društvenu uključenost osoba s invaliditetom kroz razvoj inovativnih IT rješenja zasnovanih na novim tehnologijama. Kroz Erasmus+ projekte Fakultet elektrotehnike i računarstva aktivno radi na prilagodbi IKT alata za unaprjeđenje života osoba s manje mogućnosti.
 • dr. sc. Tihomir Žiljak znanstvenik je s više od 40 godina iskustva u području obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i potpredsjednik je Hrvatskog andragoškog društva, udruženja koje pruža usluge informiranja, obrazovanja i poticanja znanstveno-istraživačkog rada u području obrazovanja odraslih osoba. Područje znanstvenog interesa dr. sc. Žiljka su obrazovne, socijalne, kulturne i javne politike u Europskoj uniji i Hrvatskoj. Objavio je nekoliko desetaka članaka u domaćim i stranim časopisima o obrazovanju odraslih, uključivanju osoba s invaliditetom i starijih osoba te lokalnim kulturnim politikama.

Odluka o imenovanju Ambasadora uključivanja i raznolikosti u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti za razdoblje 2021. - 2027. godine. / skenirana Odluka.