Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

20 godina Erasmus Mundusa: Uključite se u istraživanje učinka

U tijeku je istraživanje o dugoročnom institucionalnom učinku Erasmus Mundusa s ciljem analize glavnih postignuća i ključnih lekcija naučenih na institucionalnoj razini tijekom 20 godina provođenja ovog programa usmjerenog ka promidžbi europskog visokog obrazovanja i poticanju uspješne međunarodne suradnje.

Vizual Erasmus+
@Europska komisija

Budući da se 2024. godine obilježava dvadeseta obljetnica ovog programa Europska komisija koja je nadležna za njegovo provođenje, provodi istraživanje o dugoročnom učinku Erasmus Mundusa (EM) radi prikupljanja dokaza i analize glavnih postignuća i ključnih lekcija naučenih na institucionalnoj razini.

U okviru istraživanja provodi se i anketa koja cilja na skupine ispitanika visokog obrazovanja koji imaju iskustva (kao koordinator ili partnerska ustanova) u Erasmus Mundusu i nalaze se u jednoj od država članica EU-a ili trećih zemalja pridruženih programu Erasmus+ kao i u bilo kojoj trećoj zemlji koja nije povezana s Erasmusom+.

Anketni upitnik se sastoji od dva dijela i potrebno ga ispuniti do 30. lipnja 2023. godine preko poveznice. U jednom dijelu traži se sudjelovanje vodstva i osoblja u visokom obrazovanju na središnjoj razini, koji su uključeni u strateško upravljanje, dizajn, izvođenje, podršku ili koordinaciju studijskih programa za EM na svojoj ustanovi i imaju dobar pregled sudjelovanja svoje ustanove. To su primjerice, prorektori za međunarodnu suradnju, prorektori za obrazovanje, voditelji ureda za međunarodne odnose, voditelji ureda za osiguranje kvalitete, institucionalni Erasmus+ koordinatori, institucionalni Erasmus Mundus koordinatori, institucionalni koordinatori za partnerstvo i njihovi ekvivalenti.

Drugi dio ankete cilja na sudjelovanje programske razine, odnosno sadašnjih i/ili bivših koordinatora Erasmus Mundusa, drugog akademskog i administrativnog osoblja uključenog u strateško upravljanje, dizajn, izvođenje ili podršku studijskih programa za EM na svom visokom učilištu i imaju dobar pregled sudjelovanja svog visokog učilišta u EM-u. To su, primjerice, dekani, prodekani, dekani za internacionalizaciju, Erasmus+ koordinatori fakulteta, koordinatori partnerstva fakulteta i njihovi ekvivalenti.

Europska komisija snažno potiče sudjelovanje različitih aktera, sudionika istih EM studijskih programa, kao i višestruke odgovore iz istih ustanova, budući da istraživanje ima za cilj uključiti više perspektiva o utjecaju programa na institucije koje sudjeluju u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženim programu Erasmus+, kao i svim ostalim trećim zemljama koje nisu povezane s programom Erasmus+.

Karta svijeta na kojoj su prikazane zemlje s najviše dobitnika stipendija Erasmus Mundus Joint Master Degree
@Europska komisija

Ukratko o Erasmus Mundusu

Erasmus Mundus se provodi stvaranjem centara izvrsnosti na visokim učilištima kroz združene diplomske i doktorske studije, a omogućava stipendiranje studenata i profesora koji su uključeni u neki od diplomskih ili doktorskih studija na sveučilištima iz Europe, a otvorene su ustanovama povezanima s visokim obrazovanjem diljem svijeta. Aktivnosti Erasmus Mundus sastoje se od dva neovisna dijela: Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) i Erasmus Mundus Design Measures (EMDM).

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

EMJM podupire integrirane transnacionalne studijske programe na diplomskoj razini koje pruža međunarodni konzorcij visokih učilišta iz različitih zemalja svijeta i, prema potrebi, drugih partnera iz i/ili izvan odgojno-obrazovnog sustava s posebnim stručnim znanjem i interesom u predmetnim studijskim područjima / stručnim domenama.

EMJM-i su programi izvrsnosti i trebali bi pridonijeti integraciji i internacionalizaciji europskog prostora visokog obrazovanja. Specifičnost EMJM-a temelji se na visokom stupnju zajedništva/integracije među ustanovama sudionicama i na izvrsnosti njihova akademskog sadržaja.

Cilj EMJM-a je povećati privlačnost i izvrsnost europskog visokog obrazovanja u svijetu i privući talente u Europu. S jedne strane to čine kombinacijom institucionalne akademske suradnje radi predstavljanja europske izvrsnosti u visokom obrazovanju. S druge strane putem pojedinačnih mobilnosti za sve studente koji sudjeluju u EMJM-u, uz stipendije koje financira EU za najbolje studente koji se prijave.

Mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (EMDM)

Mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (EMDM) trebale bi povećati kapacitete sveučilišta za modernizaciju i internacionalizaciju kurikuluma i nastavne prakse, udružiti sredstva, a sustavima visokog obrazovanja pomoći da razviju zajedničke mehanizme povezane s osiguravanjem kvalitete, akreditacijom i priznavanjem diploma i bodova. Potpora je namijenjena i istraživanju i iskorištavanju mogućnosti koje nudi europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija. Zbog visokog stupnja zajedništva/integracije među ustanovama sudionicama takvi integrirani transnacionalni programi trebali bi pridonijeti integraciji i internacionalizaciji europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Cilj im je uključiti zemlje sudionice programa, ustanove i/ili tematska područja koja su dosad bila nedovoljno zastupljena u združenim diplomskim studijima Erasmus Mundus.

Informacije iz prve ruke o sudjelovanju u Erasmus Mundusu potražite na poveznicama: