Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Doznajte koji su se hrvatski projekti našli na popisu Erasmus+ primjera dobre prakse

U prethodnom programskom razdoblju (2014. - 2020.) Erasmus+ podržao je tisuće projekata koji su svojim djelovanjem usmjereni na promicanje uključivosti u obrazovanju. S ciljem prikaza uspješnih primjera dobre prakse te podrške razvoja europske politike u ovom posebnom području, provedeno je istraživanje koje pobliže daje pregled čak 120 Erasmus+ projekata te 15 studija slučaja.

Naslovnica publikacije s dvije fotografije iz učionice koje odražavaju uključivanje i raznolikost
@Europska komisija

U sklopu istraživanja „Data collection and analysis of Erasmus+ projects: Focus on inclusion in education“ Europska komisija objavila je kratki pregled 120 Erasmus+ projekata koji se bave temama koje promiču uključivost u području obrazovanja i osposobljavanja. Svih 120 projekata pripadalo je jednoj od dvije vrste programa Erasmus+: Ključna aktivnost 1 (Mobilnosti za pojedince) i Ključna aktivnost 2 (Partnerstva za suradnju). Važno je istaknuti kako se među odabranim projektima dobre prakse nalazi i četiri Erasmus+ projekta provedena u Hrvatskoj: Pollution! Find a STEM solution!, Priručnik za neodlučne, posrnule i loše čitatelje, Mathematics education – Relevant, interesting and applicable i Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju.

Od 120 projekata odabrano je ukupno 15 Ersmus+ projekata za daljnju analizu u obliku studije slučaja. Projekti predstavljaju uravnoteženu kombinaciju sektora budući da pokrivaju različite sektore obrazovanja i osposobljavanja (opće, strukovno, visoko, odrasli i mladi). Na temelju odabranih kriterija svih 15 projekata pripali su Ključnoj aktivnosti 2 pri čemu se posebna pažnja posvetila istraživanju sljedećih aspekata politike uključivanja u obrazovanje:

 • Okolina za učenje
 • Učenici i klima za učenje
 • Jačanje djelovanje nastavnika u rješavanju nedostataka u obrazovanju
 • Upravljanje i vodstvo
 • Uključenost roditelja i obitelji
 • Suradnja unutar i oko škola

Premda Hrvatska nije bila nositelj projekta, posebno smo ponosni na partnersku suradnju naše Osnovne škole „Petar Zoranić“ Nin u jednom od 15 projekata studije slučaja: Wearable methodology: a new methodology based on the use of innovative technologies for education. Riječ je o inovativnom pristupu koji stvara digitalno povezano i društveno interaktivno okruženje učionice tako što učenici putem narukvica opremljenih senzorima koji se mogu povezati s „pametnim objektima“ sudjeluju u fizičkim i vizualnim aktivnostima učenja. Projekt je razvijen imajući na umu učenike s posebnim potrebama te darovitu djecu. Različiti stilovi učenja koje nudi učionica „nosive metodologije“ služe za uključivanje djece koje izražavaju i primaju informacije na druge načine osim pasivnog sjedilačkog učenja iz udžbenika. Uz to „nosiva metodologija“ omogućuje učiteljima praćenje napretka učenika što može pomoći i u ranom prepoznavanju i dijagnosticiranju invaliditeta učenika.