Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Niz radionica za prijavu projekata u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Agencija za mobilnost i programe EU organizira niz radionica, info-dana i webinara namijenjenih potencijalnim prijaviteljima projekata u okviru natječaja za 2023. godinu za programe Erasmus+ i Europske snage solidarnosti.

Na fotografiji sveučilišne zgrade prikazani su mladi ljudi kako zajedno uče i surađuju

Hrvatskim prijaviteljima u 2023. godini program Erasmus+ donosi gotovo 38 milijuna eura za projekte u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta. Istodobno, kroz program Europske snage solidarnosti hrvatskim građanima u 2023. godini također je na raspolaganju gotovo 1,9 milijuna eura, od čega je za volonterske projekte dostupno 1.333.191 eura i 178.373 eura za projekte solidarnosti.

Radionice, info-dani i webinari u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU usmjereni su kako bi pomogli svim zainteresiranim prijaviteljima za podnošenje projektnih prijedloga u različitim programskim područjima.

Raspored događanja s više informacija o sadržaju možete pogledati u nastavku. Tamo gdje je navedeno, potrebno je prijaviti se za sudjelovanje klikom na dostupni prijavni obrazac. U slučaju da niste primili potvrdu prijave na e-mail naveden u prijavnom obrascu, molimo vas da svakako provjerite i vaš spam/neželjenu poštu.

ERASMUS+, STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE, ODGOJ I OPĆE OBRAZOVANJE: Radionica Erasmus+ projekti mobilnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama
16. siječnja 2023. od 9:30 do 16 sati, hotel Dubrovnik

Radionica je namijenjena ustanovama u području odgoja i općeg obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja - dječjem vrtiću, osnovnoj ili srednjoj školi/strukovnoj školi, učeničkom domu, jedinici lokalne samouprave (općini, gradu ili županiji).

Predstavnici Agencije za mobilnost i programe EU upoznat će vas s programskim pravilima, načinom prijave i prijavnim obrascem, detaljima projektne prijave, primjerima provedenih projekata i dostupnom podrškom AMPEU-a.

Čeka vas cijeli dan praktičnoga rada na projektnoj prijavi. Više informacije o prijavi na radionicu te programu rada možete pronaći na poveznici.

ERASMUS+, OBRAZOVANJE ODRASLIH: Radionica Erasmus+ projekti mobilnosti u području obrazovanja odraslih
17. siječnja 2023. od 9:30 do 14:30 sati, hotel Dubrovnik

Radionica je namijenjena ustanovama/organizacijama aktivnima u području nestrukovnog obrazovanja odraslih (ustanove za obrazovanje odraslih, muzeji, knjižnice i sl.).

Upoznat ćemo vas s programskim pravilima, načinom prijave i prijavnim obrascem, detaljima projektne prijave, primjerima provedenih projekata i dostupnom podrškom AMPEU-a.

Čeka vas praktični rad na projektnoj prijavi. Više informacije o prijavi na radionicu te programu rada možete pronaći na poveznici.

ERASMUS+, SPORT: Informativni dan za potencijalne prijavitelje Ključne aktivnosti 1
18. siječnja, 2023., od 13:00 do 15:30 h

Cilj informativnog dana je predstaviti NOVU mogućnost u području sporta: Mobilnost sportskog osoblja, a sudionicima info dana predstavit ćemo i novi prijavni obrazac.

Više informacija o informativnom danu možete pronaći na poveznici.

Četvero mladih pridržava petu osobu dok se drži rukama za karike u sportskoj dvorani

PROGRAM EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI: Imamo ideju! - webinar o projektima solidarnosti
26. siječnja 2023.

Cilj je webinara pojasniti aktivnost projekti solidarnosti i kako prijaviti projekt na roku 23.2.2023., predstaviti primjere dobre prakse u Hrvatskoj te dati svima priliku da u otvorenom razgovoru dobiju povratnu informaciju za svoju projektnu ideju. Webinar je namijenjen mladim osobama od 18 do 30 godina, predstavnicima udruga, srednjih škola ili drugih organizacija i ustanova. Projekti solidarnosti mladima omogućuju da preuzmu inicijativu i potaknu konkretnu promjenu u svojoj zajednici.

Prijavite se putem registracijskog obrasca. Rok za prijavu je utorak 24.1.2023.

PROGRAM EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI: Imamo dilemu! - webinar za podizanje kvalitete prijava projekata solidarnosti
09. veljače 2023.

Cilj je webinara 2 tjedna prije prijavnog roka (23.2.2023.) prijaviteljima pomoći pri finaliziranju projektnog prijedloga i riješiti završne dileme oko ispunjavanja prijavnog obrasca. Webinar je namijenjen potencijalnim prijaviteljima koji su odslušali webinar Imamo ideju! i koji su već počeli pripremati projektni prijedlog.

Prijavite se putem registracijskog obrasca. Rok za prijavu je utorak 7.2.2023.


Kako biste bili uspješniji u prijavi i provedbi projekata na raspolaganju su vam korisne publikacije: