Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za KA210 i KA220 u području odgoja i općeg obrazovanja, rok 5.ožujka 2024. godine

Donesene su Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2024. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2 za područje odgoja i općeg obrazovanje, Mala partnerstva (KA210) i Suradnička partnerstva (KA220), rok 5. ožujka 2024. godine.

U nastavku možete pogledati dokumentaciju vezanu uz Odluke: