Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Održivost i zaštita okoliša okosnica godišnjeg Tematskog sastanka s korisnicima programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti

Tematski sastanak korisnika programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, koji Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira jednom godišnje, održan je 25. rujna 2023. na temu snažnije zastupljenosti zaštite okoliša i održivog razvoja u projektima. Konferencija je održana u hotelu Solaris kod Šibenika, a sudjelovalo je gotovo 200 sudionika.

Tematski sastanak korisnika programa Erasmus i Europske snage solidarnosti 2023. (foto: Ivan Mijić)

Cilj Sastanka po nazivom „Može li to malo zelenije?“ bio je približiti korisnicima Erasmus+ projekata mobilnosti (KA1) te korisnicima programa Europske snage solidarnosti značenje pojmova zeleno, ekološki i održivo te važnost zelenog prioriteta i kako ga ugraditi u projektne aktivnosti.

Budući da su zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena jedan od važnih prioriteta programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti od iznimne je važnosti prilikom osmišljavanja projekata imati na umu okolišno odgovorno poslovanje te u projektne aktivnosti uključiti prakse koje na inovativan način doprinose zaštiti okoliša, održivom razvoju ili razvoju kompetencija relevantnih za okolišnu održivost.

„Programi Erasmus+ i Europske snage solidarnosti pružaju nam jedinstvenu priliku da promoviramo ekološku odgovornost i održiv način života stoga je važno promicati projekte koji uključuju zelene prakse, poput zelenih načina putovanja i ekoloških aktivnosti. Naše edukativne aktivnosti trebaju poticati promjenu stavova i svakodnevnih navika kako bismo potaknuli zeleno djelovanje u društvu“, poručila je Marija Pavlović Bolf, voditeljica Službe za predtercijarno obrazovanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Marija Pavlović Bolf, Agencija za mobilnost i programe EU (foto: Ivan Mijić)

Uz stručno vodstvo sociologa i stručnjaka specijaliziranog za teme održivog razvoja i ekologije, dr. sc. Dražena Šimleše sa zagrebačkog Instituta društvenih znanosti "Dr. Ivo Pilar", sudionici su imali priliku steći korisna znanja i informacije koje će im pomoći da u svoje projektne prijedloge uključe zelene prakse - poput zelenog putovanja, zelenih mobilnosti i sličnih aktivnosti. Također, edukacija na temu zelenog prioriteta bila je usmjerena i poticanju rasprave o promjeni stavova i svakodnevnih navika koji bi trebali potaknuti promjenu postojećeg poimanja održivog razvoja kojem je u središtu ekonomija te fokus staviti na zaštitu prirode i okoliša te ljudskog blagostanja.

dr.sc. Dražen Šimleša, Institut društvenih znanosti "Dr. Ivo Pilar" (foto: Ivan Mijić)

Dražen Šimleša je predstavio ključne spoznaje vezane uz ekološki otisak, koji nam pruža precizan uvid u naš utjecaj na okoliš i resurse planeta. Ovaj koncept nije samo o emisiji stakleničkih plinova, već dublje razumijevanje kako naš životni stil oblikuje stanje našeg planeta.

„Važno je shvatiti da ekološki otisak ne ograničava se samo na individualno djelovanje, već nas potiče na razmišljanje o našem kolektivnom utjecaju na okoliš. Ako bismo svi živjeli kao prosječni stanovnik Hrvatske, trebali bismo dvije i pol planete. Ovaj koncept nas poziva na promjenu i zajedničko djelovanje kako bismo oblikovali održivu budućnost za sve generacije“, istaknuo je Dražen Šimleša.

Svim dionicima iz sustava obrazovanja i neformalnog obrazovanja je preporučio publikaciju Europske komisije GreenComp, Europski okvir kompetencija za održivost.

U drugom dijelu programa održani su sastanci sa sudionicima koji su podijeljeni prema područjima svog djelovanja odnosno provedbe projekata te im je pružena dodatna podrška u provedbi projekata mobilnosti.


Obrazovanje za održivi razvoj

Vijeće Europske unije donijelo je u lipnju 2022. Preporuku o učenju za zelenu tranziciju i održivi razvoj u kojoj se opisuje kako se održivost može uključiti u sve aspekte obrazovanja i osposobljavanja. Europska komisija posredstvom Eurydice mreže upravo priprema prvo obuhvatno tematsko izvješće o obrazovanju za održivi razvoj. Radi se o obrazovanju za održivost koji je važan prioritet na međunarodnoj i europskoj razini. U fokusu izvješća su opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje te izgradnja kompetencija vezanih uz održivost. Izvješće bi trebalo biti objavljeno krajem ožujka 2024.

Pratite mrežnu stranicu: www.eurydice.hr nacionalne jedinice u Hrvatskoj koja djeluju unutar Agencije za mobilnost i programe EU.

Prezentacije o održivom razvoju, dr. sc. Dražena Šimleše sa zagrebačkog Instituta društvenih znanosti "Dr. Ivo Pilar"

Koncept održivog razvoja

.pptx, 25,7 MB, 27. 9. 2023.

Življenje i primjena održivog razvoja

.pptx, 33,6 MB, 27. 9. 2023.