Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Privlačenje stranih studenata u Hrvatsku putem internacionalizacije obrazovanja i Erasmusa+

Erasmus+ godišnja konferencija za područje visokog obrazovanja u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja okupila je predstavnike hrvatskih visokih učilišta 4. prosinca 2023. u Zagrebu. U fokusu konferencije bili su internacionalizacija visokog obrazovanja i nužnost privlačenja stranih studenata u Hrvatsku pa i putem inicijative Study in Croatia. Sudionicima su predstavljene i ključne informacije u povodu objavljenog Erasmus+ natječaja za 2024. godinu.

Žena stoji za govornicom i obraća se okupljenima koristeći mikrofon na govornici. Ispred nje nalazi se još i laptop. Žena u plavom sakou ima pločicu s imenom kod desnog ramena. Pored nje nalazi se i veliki roll up plakat za Erasmus+ program. Fotografirana je iz daljega pa se ispred nje vidi i dvorana dupkom puna publikom.

Situacija na tržištu rada u Hrvatskoj je izazovna s obzirom na nedostatak radne snage, posebno visokoobrazovanih stručnjaka. Negativna demografska kretanja u posljednjih deset godina dovela su do smanjenja broja učenika osnovnih škola za 6.5 % i učenika srednjih škola za čak 18.8 %, a podaci za razdoblje od 2017. do 2023. godine govore o smanjenju ukupne studentske populacije u Hrvatskoj za 7% odnosno imamo 10.000 studenata manje. Uz smanjenje domaće studentske populacije, privlačenje stranih studenata postaje prioritet, s fokusom na održivost studija na stranim jezicima, istaknuto je na konferenciji.

Osvještavanje potrebe za privlačenjem stranih studenata na sveučilišta postaje ključno, a Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) u suradnji s Ministarstvom obrazovanja i znanosti (MZO) te visokim učilištima putem inicijative Study in Croatia kontinuirano radi na jačanju nacionalne prepoznatljivosti Hrvatske kao destinacije za studiranje. Tome bi trebao doprinijeti Akcijski plan 2023.-2024. za privlačenje stranih studenata koji obuhvaća izgradnju kapaciteta visokih učilišta s fokusom na ciljana tržišta, edukacije, radionice, razmjenu iskustava, zajedničko predstavljanje na međunarodnim sajmovima, brendiranje inicijative Study in Croatia te jačanje kapaciteta putem analiza, izvještaja i edukacija. Također, obuhvaća međuinstitucijsku suradnju za podizanje svijesti, uklanjanje administrativnih prepreka te jačanje koordinacije s državnim tijelima.

Iako se udio stranih državljana u studentskoj populaciji udvostručio u prethodnih sedam godina, dostižući 1.2% u 2023. godini, treba stremiti značajno većim udjelima. Među inozemnim studentima bilo je najviše osoba podrijetlom iz Njemačke, Bosne i Hercegovine, Slovenije. Primjetno je da najveći broj inozemnih studenata dolazi iz zemalja Srednje Europe i Jugoistočne Europe, uz iznimku državljana Izraela, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Primjetan je i porast ukrajinskih studenata u Hrvatskoj, od tek 10 (2017./2018.) do 182 (2022./2023.), što je u prvom redu rezultat povećanog broja raseljenih osoba iz Ukrajine koje borave u Hrvatskoj.

Unatoč izazovima, važno je prepoznati ekonomske dobrobiti koje strani studenti mogu donijeti. Studije provedene u Francuskoj i Estoniji pokazuju značajan doprinos stranih studenata gospodarstvu tih zemalja. Na primjer, istraživanje u Francuskoj iz 2022. godine ukazuje da je oko 300,000 inozemnih studenata ostvarilo pozitivan učinak od 1,35 milijardi EUR na francusko gospodarstvo. Slično, Study in Estonia navodi da je oko 5,000 stranih studenata u Estoniji u 2021. godini doprinijelo s oko 55 milijuna EUR u porezima, a čak 63% njih je pronašlo posao i ostalo živjeti u zemlji nakon diplomiranja.

U Hrvatskoj, AMPEU planira provesti istraživanje o ekonomskom utjecaju stranih studenata putem programa Erasmus+.

Loredana Maravić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja istaknula je kako je strateški prioritet MZO-a privlačenje stranih studenata. Aktivnosti koje će pridonijeti realizaciji uključuju praćenje automatskog priznavanja kvalifikacija, digitalizaciju diploma, strateške ciljeve za povećanje relevantnosti i kvalitete studiranja, te zakone o osiguravanju kvalitete i priznavanju inozemnih kvalifikacija. Europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija, automatsko priznavanje razdoblja studija i povećanje stope priznavanja ECTS bodova također su naglašeni na putu Hrvatske kao obrazovne destinacije.

Predstavnicima visokih učilišta predstavljene su ključne informacije vezane za natječaj za program Erasmus+ za 2024. godinu u okviru kojega je za sva područja Programa hrvatskim korisnicima nagodinu na raspolaganju 41.046.788 eura, a projekti se mogu prijavljivati na više natječajnih rokova.

Prezentacije:

Strateški aspekti internacionalizacije visokog obrazovanja – novosti, mr.sc. Loredana Maravić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Predstavljanje Akcijskog plana inicijative Study in Croatia, mr.sc. Antonija Gladović, ravnateljica AMPEU-a

Strateški okvir za razvoj internacionalizacije hrvatskih sveučilišta, Marta Žuvić, Sveučilište u Rijeci

Učinak poziva Internacionalizacija visokog obrazovanja (ESF 2014. – 2020.) i daljnje potrebe ulaganja u internacionalizaciju visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, prof dr.sc. Marina Dabić, Ekonomski fakultet Zagreb

Novosti i aktualnosti u Erasmus+ natječaju 2024., Odjel za visoko obrazovanje AMPEU-a