Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Europske strategije i uredbe

EU podupire države članice u njihovim nastojanjima da građanima pruže najbolje obrazovanje i osposobljavanje. Promiče i višejezičnost u Europi, pomaže u poučavanju i učenju jezika, potiče mobilnost studenata, pripravnika, nastavnika i mladih te olakšava razmjenu informacija i iskustava.

EU utvrđuje okvir u skladu s kojim države članice EU-a razmjenjuju primjere najbolje prakse i uče jedne od drugih s ciljem:

1. realizacije ideje cjeloživotnog učenja i mobilnosti
2. povećanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja i osposobljavanja
3. promicanja pravednosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva
4. jačanja kreativnosti, inovacija i poduzetništva