Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se predajom zahtjeva Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija).

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. U slučaju da se obrazac ne koristi, poželjno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije imenovala je Tenu Ožvald službenikom za informiranje. Službenik za informiranje zadužen je za zaprimanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama te ostale poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se predati:

 • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Službenik za informiranje, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb
 • elektroničkom poštom na adresu pristup.informacijama@ampeu.hr s naslovom elektroničke pošte „Zahtjev za pristup informacijama“
 • usmenim zahtjevom na zapisnik svakog radnog dana od 13 do 15 sati na adresi Agencije ili na telefonski broj 01/500 5956

Prilikom predaje zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Pisani zahtjev sadrži:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev predaje
 • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije)
 • ime i prezime, adresu fizičke osobe koja predaje zahtjev
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Dodatne informacije