Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Temeljni dokumenti Agencije

Pri obavljanju poslova iz svog djelokruga Agencija za mobilnost i programe Europske unije radi na temelju Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije („Narodne novine“, br. 107/07, 30/23.), Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Etičkog kodeksa djelatnika Agencije, Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, uz poštivanje Ustava Republike Hrvatske, zakona te standarda i dobre prakse Europske unije.

2023.

Etički kodeks 2023

.pdf, 386,6 KB, 27. 3. 2023.

Etički kodeks 2023 - pristupačna verzija

.docx, 209,0 KB, 27. 3. 2023.

2022.

Odluka o imenovanju ravnatelja 2022

.pdf, 336,6 KB, 1. 6. 2022.

2021.

2019.

2018.

Odluka o imenovanju ravnatelja

.pdf, 62,7 KB, 12. 11. 2021.

2017.