Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
KA2 - Savezi za inovacije
KA2 - Savezi za inovacije 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje svibnja 3, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 3, 2023 at 5:00pm
Volontiranje u okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a
Volontiranje u okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje svibnja 3, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 3, 2023 at 12:00pm
Bilateralne stipendije Republike Poljske za ljetne škole poljskog jezika, književnosti i kulture u 2023. godini
Bilateralne stipendije Republike Poljske za ljetne škole poljskog jezika, književnosti i kulture u 2023. godini 12:00am - 11:30pm (23h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 5, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 5, 2023 at 11:30pm
Dan Europe i Dan eTwinninga: Radionica "Europska platforma za školsko obrazovanje i mogućnosti za jačanje vještina učenika i nastavnika kroz eTwinning"
Dan Europe i Dan eTwinninga: Radionica "Europska platforma za školsko obrazovanje i mogućnosti za jačanje vještina učenika i nastavnika kroz eTwinning" 3:00pm - 4:30pm (1h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 9, 2023 at 3:00pm
Završava svibnja 9, 2023 at 4:30pm
Stipendija za istraživanje u sklopu izrade doktorskoga rada na Institutu Wirth
Stipendija za istraživanje u sklopu izrade doktorskoga rada na Institutu Wirth 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje svibnja 10, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 10, 2023 at 12:00pm
Bilateralne stipendije Vlade Slovačke Republike za ljetnu školu slovačkog jezika i kulture u 2023. godini
Bilateralne stipendije Vlade Slovačke Republike za ljetnu školu slovačkog jezika i kulture u 2023. godini 12:00am - 11:30pm (23h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 12, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 12, 2023 at 11:30pm
Sajam uključivanja "U potrazi za uključivanjem" i 10 godina članstva u EU
Sajam uključivanja "U potrazi za uključivanjem" i 10 godina članstva u EU 11:00am - 4:30pm (5h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 16, 2023 at 11:00am
Završava svibnja 16, 2023 at 4:30pm
Konferencija „Programi Unije 2021. – 2027. – Mogućnosti financiranja i sinergija s programima Kohezijske politike“
Konferencija „Programi Unije 2021. – 2027. – Mogućnosti financiranja i sinergija s programima Kohezijske politike“ 10:00am - 3:00pm (5h)
Kalendar
Počinje svibnja 23, 2023 at 10:00am
Završava svibnja 23, 2023 at 3:00pm
Nacionalni informativni dan programa Obzor Europa
Nacionalni informativni dan programa Obzor Europa 10:00am - 3:30pm (5h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 24, 2023 at 10:00am
Završava svibnja 24, 2023 at 3:30pm
TCA trening: "Accreditation: How to grow strategically"
TCA trening: "Accreditation: How to grow strategically" Počinje 9:30am (1 days)
Kalendar
Počinje svibnja 30, 2023 at 9:30am
Završava svibnja 31, 2023 at 9:30am
TCA trening: "Accreditation: How to grow strategically"
TCA trening: "Accreditation: How to grow strategically" Završava 9:30am (1 days)
Kalendar
Počinje svibnja 30, 2023 at 9:30am
Završava svibnja 31, 2023 at 9:30am
TCA seminar "Building cooperation between European apprentices training providers to foster the placement of apprentices in European mobility schemes"
TCA seminar "Building cooperation between European apprentices training providers to foster the placement of apprentices in European mobility schemes" 12:00am - 11:30pm (23h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 31, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 31, 2023 at 11:30pm
Stipendije Programa Fulbright za diplomski studij prava u akademskoj godini 2024./2025.
Stipendije Programa Fulbright za diplomski studij prava u akademskoj godini 2024./2025. 12:00am - 11:30pm (23h 30m)
Kalendar
Počinje svibnja 31, 2023 at 12:00am
Završava svibnja 31, 2023 at 11:30pm
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2024./2025.
Stipendije programa Hubert H. Humphrey za akademsku godinu 2024./2025. 1:00pm - 2:00pm (1h)
Kalendar
Počinje svibnja 31, 2023 at 1:00pm
Završava svibnja 31, 2023 at 2:00pm
1
2
3
4