Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
27
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
28
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
29
Prijave na DiscoverEU natječaj
Prijave na DiscoverEU natječaj Završava 12:00pm (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
30
31
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Embracing Diversity: Inclusion in International Projects“
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Embracing Diversity: Inclusion in International Projects“ 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 31, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 31, 2023 at 12:00pm
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Nizozemskoj za područje visokog obrazovanja
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Nizozemskoj za područje visokog obrazovanja 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 31, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 31, 2023 at 12:00pm
Stipendije Vlade Republike Poljske u akademskoj godini 2023./2024.
Stipendije Vlade Republike Poljske u akademskoj godini 2023./2024. 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje travnja 7, 2023 at 12:00am
Završava travnja 7, 2023 at 12:00pm
Poziv na natječaj za organizacije civilnog društva
Poziv na natječaj za organizacije civilnog društva 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje travnja 14, 2023 at 12:00am
Završava travnja 14, 2023 at 12:00pm
Stipendije Vlade Francuske Republike za studij i stručno usavršavanje u akademskoj godini 2023./2024.
Stipendije Vlade Francuske Republike za studij i stručno usavršavanje u akademskoj godini 2023./2024. 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje travnja 15, 2023 at 12:00am
Završava travnja 15, 2023 at 12:00pm
Jezične stipendije Vlade Francuske Republike u 2023. godini
Jezične stipendije Vlade Francuske Republike u 2023. godini 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje travnja 15, 2023 at 12:00am
Završava travnja 15, 2023 at 12:00pm
Bilateralne stipendije Republike Bugarske za ljetne seminare bugarskoga jezika, književnosti i kulture u 2023. godini
Bilateralne stipendije Republike Bugarske za ljetne seminare bugarskoga jezika, književnosti i kulture u 2023. godini 12:00am - 11:30pm (23h 30m)
Kalendar
Počinje travnja 21, 2023 at 12:00am
Završava travnja 21, 2023 at 11:30pm
 
TIC TAC trening All Day (7 days)
Kalendar
Počinje travnja 24, 2023
Završava travnja 30, 2023
 
TIC TAC trening All Day (7 days)
Kalendar
Počinje travnja 24, 2023
Završava travnja 30, 2023
 
TIC TAC trening All Day (7 days)
Kalendar
Počinje travnja 24, 2023
Završava travnja 30, 2023
KA1- Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih
KA1- Virtualne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje travnja 26, 2023 at 12:00am
Završava travnja 26, 2023 at 5:00pm
 
TIC TAC trening All Day (7 days)
Kalendar
Počinje travnja 24, 2023
Završava travnja 30, 2023
 
TIC TAC trening All Day (7 days)
Kalendar
Počinje travnja 24, 2023
Završava travnja 30, 2023
 
TIC TAC trening All Day (7 days)
Kalendar
Počinje travnja 24, 2023
Završava travnja 30, 2023
TIC TAC trening
TIC TAC trening All Day (7 days)
Kalendar
Počinje travnja 24, 2023
Završava travnja 30, 2023
Stipendije u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike u akademskoj godini 2023./2024.
Stipendije u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike u akademskoj godini 2023./2024. 12:00am - 11:30pm (23h 30m)
Kalendar
Počinje travnja 30, 2023 at 12:00am
Završava travnja 30, 2023 at 11:30pm