Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

CEEPUS

Petero kolega, dvije žene i tri muškarca, sjede za stolom i jedan muškarac pokazuje rukom prema laptopu.

Srednjoeuropski program akademske razmjene studenata i nastavnika nudi mogućnost studiranja na sveučilištima srednje i jugoistočne Europe sa stipendijama u skladu sa životnim standardima zemalja primateljica.

Program podržava mobilnost nastavnika te studenata preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog i doktorskog studija. Kroz CEEPUS studenti i nastavnici svih javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj mogu ostvariti mobilnost u jednoj od 15 zemalja Srednje i Istočne Europe koje sudjeluju u programu uz Hrvatsku (Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka i Slovenija).

Studenti koji ostvaruju mobilnost u okviru programa CEEPUS-a izuzeti su od plaćanja školarina na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.

Okosnica programa su CEEPUS mreže (partnerstva srodnih visokih učilišta) koje čine najmanje tri visoka učilišta iz najmanje triju zemalja sudionica CEEPUS-a.

Nacionalni CEEPUS ured zemlje primateljice dodjeljuje stipendiju, a prihvatno visoko učilište skrbi za ostvarivanje stručnog dijela programa. Kroz CEEPUS godišnje u prosjeku na mobilnost odlazi više od 500 studenata i nastavnika iz Hrvatske, dok više od 450 stipendista dolazi na mobilnost na hrvatska visoka učilišta.

Program CEEPUS prvenstveno promiče mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mreže su partnerstva srodnih ili komplementarnih visokih učilišta iz više zemalja koje sudjeluju u CEEPUS-u. Uključivanje u CEEPUS mrežu, rokove te uvjete sudjelovanja možete pronaći u uputama i korisnim savjetima.

Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri).

U Hrvatskoj se CEEPUS provodi u skladu s Općim i specifičnim procedurama za provedbu Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS).

Kako sudjelovati?

U CEEPUS-u mogu sudjelovati studenti i nastavnici sa svih javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. 

Studenti mogu realizirati najviše 10 mjeseci mobilnosti po razini studija pod uvjetom da imaju završena 2 semestra studija u trenutku odlaska na mobilnost.

Na mobilnost mogu ići nastavnici koji predaju na javnom visokom učilištu u Hrvatskoj u svrhu držanja predavanja na stranom visokom učilištu u trajanju od minimalno 6 sati tjedno.

Prijave su moguće putem platforme CEEPUS na koju se potrebno registrirati ili prijaviti (ako ste se prethodno registrirali) s ulogom Mobility.

Vrste mobilnosti

Osnovne vrste mobilnosti

 • mrežna mobilnost koja uključuje mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility) te mobilnost unutar CEEPUS umbrella mreža (mreže koje su zadovoljile kvalitetom, ali nisu među odobrenim mrežama za pojedinu akademsku godinu)
 • mobilnost izvan CEEPUS mreža, tzv. slobodnjaci (freemoveri)
 • kratke grupne mobilnosti

Kategorije mobilnosti prema planu mobilnosti (traffic sheet):

 1. student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost; minimalno trajanje: tri mjeseca.
 2. short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju; minimalno trajanje: jedan mjesec.
 3. teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje; uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno; minimalno trajanje ove vrste mobilnosti: pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.
 4. short-term excursion: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju sudionici kratke grupne mobilnosti (primjerice, ljetne škole). Nastavno osoblje koje sudjeluje u ljetnoj školi prijavljuje se u okviru kategorije teacher.

Iznosi stipendija

Neke zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije“. Zemlje također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista, kao i ostala prava i obveze CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine. Na web stranicama programa CEEPUS istražite iznose stipendije za svaku pojedinu zemlju klikom na Scholarshiprates željene zemlje.

Otvoreni natječaji

NATJEČAJ ZA CEEPUS STIPENDIJE U LJETNOM SEMESTRU AK. GOD. 2023./2024.

Pozivamo zainteresirane kandidate na podnošenje prijava za odlaznu mobilnost u sklopu CEEPUS-a, Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije.

Prijaviti se mogu studenti, doktorandi i nastavno osoblje čije matično visoko učilište u idućoj akademskoj godini sudjeluje u odabranim CEEPUS mrežama. Provjerite sudjeluje li Vaše matično visoko učilište u nekoj od CEEPUS mreža te kontaktirajte CEEPUS koordinatora koji je zadužen za odabir kandidata na visokom učilištu sukladno kvotama za dolaznu i odlaznu mobilnost.

Prijava se podnosi online, putem platforme CEEPUS-a na www.ceepus.info prema uputama.

Krajnji rok za podnošenje online prijave za mobilnost u zimskom semestru akademske godine 2023./2024. je 31. listopada 2023.

Ako Vaše visoko učilište ili odjel visokog učilišta ne sudjeluju u CEEPUS mreži u tekućoj godini, svejedno se možete prijaviti za CEEPUS mobilnost na freemover natječaju (natječaju za mobilnosti izvan CEEPUS mreža), koji će biti otvoren između 1. i 30. studenog 2023.

Više o načinu prijave za mrežne i freemover mobilnosti možete pronaći i na mrežnim stranicama CEEPUS-a.

Koraci za sudjelovanje


Procedura za povrat putnih troškova

Studenti i doktorandi imaju pravo na povrat putnih troškova najviše za jednu ostvarenu mobilnost, a nastavno osoblje najviše za dvije ostvarene mobilnosti tijekom jedne akademske godine. U okviru jedne mobilnosti stipendist ima pravo na povrat putnih troškova za jedno povratno putovanje, prema niže navedenim uvjetima.

Obračun putnih troškova temelji se na paušalnim iznosima, podijeljenima u 6 razreda:

Udaljenost (u jednom smjeru)

Iznos (za povratno putovanje)

0-99 km

50,00 EUR

100-249 km

85,00 EUR

250-399 km

125,00 EUR

400-549 km

185,00 EUR

550-699 km

250,00 EUR

700 i više km

300,00 EUR


Udaljenost se odnosi na zračnu udaljenost između matične ustanove stipendista i ustanove primateljice te se izračunava pomoću online kalkulatora udaljenosti (Distance calculator).

Zahtjev za povrat putnih troškova podnosi matično visoko učilište za svoje odlazne stipendiste, po završetku njihove mobilnosti. Zahtjev se podnosi na službenom memorandumu visokog učilišta/odsjeka te biti ovjeren potpisom osobe koja podnosi zahtjev i pečatom ustanove te treba sadržavati ime i prezime stipendiste, razdoblje i mjesto održavanja mobilnosti te projektni broj.

Preuzmite: Obrazac za povrat putnih troškova

Uz spomenuti zahtjev, stipendist je dužan dokazati da je mobilnost ostvarena, ispunjavanjem dokumenata Mobility Report (izvješće s mobilnosti) i Letter of Confirmation (potvrda o ostvarenoj mobilnosti) u online sustavu CEEPUS-a (www.ceepus.info). Stipendisti ispunjavaju navedena izvješća, potom ih ispisuju i daju na potpis i ovjeru ustanovi primateljici te ih potom ponovno, ispunjene i ovjerene, učitavaju u CEEPUS sustav. Navedeni dokumenti u trenutku podnošenja zahtjeva za povrat trebaju biti vidljivi u CEEPUS sustavu.

Rok za podnošenje zahtjeva za povrat putnih troškova jest najkasnije 45 kalendarskih dana od završetka mobilnosti. Rok za donošenje odluke (odobrenje ili odbijanje zahtjeva) jest 30 kalendarskih dana od primitka zahtjeva. U slučaju da NCO-HR od podnositelja zahtjeva traži nadopunu dokumentacije, rok za donošenje odluke produljuje se sukladno broju dana potrebnih za dostavu dodatne dokumentacije.

Skenirani zahtjev potrebno je uputiti elektroničkom poštom na adresu ceepus@mobilnost.hr ili redovnom poštom na adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU
Frankopanska 26, 10000 Zagreb,
uz naznaku: za Nacionalni ured za CEEPUS

Popis potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na povrat putnih troškova:

 • zahtjev na memorandumu matičnog visokog učilišta/odsjeka, ovjeren potpisom nadležne osobe i pečatom ustanove/odsjeka (dostavlja se poštom na adresu Agencije prema gore navedenim uputama);
 • valjano ispunjen te ovjeren Mobility Report u CEEPUS sustavu za sve stipendiste za koje se podnosi zahtjev (Mobility Report nije potrebno printati);
 • valjano ispunjen te ovjeren Letter of Confirmation u CEEPUS sustavu za sve stipendiste za koje se podnosi zahtjev (Letter of Confirmation nije potrebno printati).

NAPOMENA: Stipendisti su, prije odlaska na put, o planiranom putovanju dužni obavijestiti nadležnu službu za računovodstvo i financijske poslove matičnog visokog učilišta, kako bi provjerili je li, sukladno propisima samoga visokog učilišta, potrebno izraditi putni nalog prije odlaska na mobilnost u svrhu kasnijeg podnošenja zahtjeva za povrat putnih troškova Nacionalnom uredu za CEEPUS.

Sve na jednom mjestu

CEEPUS mreže

Likovi s različitim dijelovima slagalice koji ilustriraju timski rad

Mobilnost unutar CEEPUS mreža

Ilustracija dvojice muškaraca i jedne žene koji sjede zajedno za stolom na sastanku.

Mobilnost izvan CEEPUS mreža

Ilustracija s likovima koji predstavljaju različite vrste timskog rada

 • I had successful discussions with specialists from my research domain. My teaching experience was also improved by having classes with foreign students.
  Cristina Stefana Borzan
  PhD Exchange teacher in Bratislava
 • With CEEPUS it is more flexible and less bureaucratic than organising teaching at foreign universities in another way.
  Dr. Bojan Lalic
  Professor, University of Novi Sad
 • The very warm welcome that I was received by at the faculty, as well as by the National CEEPUS Office, made me feel like an important guest and not just a number.
  Nicholas Chang
  Exchange student in Szeged