Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Obrada osobnih podataka u okviru programa Erasmus+ i ESS

Sve osobne podatke Europska komisija obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, tzv. IDPR. U Obavijesti o privatnosti, dostupnoj na https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data, objašnjeno je zašto Europska komisija obrađuje osobne podatke u provedbi decentraliziranih aktivnosti programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, kako ih prikuplja, postupa s njima i štiti, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su prava ispitanika u pogledu osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se ispitanici mogu obratiti da bi ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Korisnik kojem su dodijeljena bespovratna sredstva u svrhu provedbe projekata Erasmus+ ili Europske snage solidarnosti, temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, djeluje kao izvršitelj obrade u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti kada postupa po uputi Europske komisije i u svrhe koje određuje Europska komisija (prema Obavijesti o privatnosti). Korisnik ima obveze izvršitelja obrade propisane člankom 29. Uredbe (EU) 2018/1725. Kada korisnik obrađuje osobne podatke za vlastite potrebe (izvan vrste osobnih podataka i svrhe koju propisuje Europska komisija), korisnik ima ulogu voditelja obrade. Kao voditelj obrade, korisnik je obvezan primjenjivati tzv. GDPR (Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)).

Više informacija o obradi osobnih podataka u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti možete pronaći u smjernicama Europske komisije Što za korisnika znači biti izvršitelj obrade u programima Erasmus+ i Europske snage solidarnosti? i Sigurnost podataka - kontrolni popis.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije je 13. prosinca 2022. održala online informativno događanje za korisnike programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti "Obrada osobnih podataka u okviru provedbe programa Erasmus+ i ESS". Svrha događanja bila je korisnicima osigurati bolje razumijevanje njihove uloge kao izvršitelja obrade u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti te osvijestiti prava i obveze korisnika iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u dijelu koji se odnosi na obradu osobnih podataka.

Preuzmite prezentaciju "Obrada osobnih podataka u okviru provedbe programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti".

Pogledajte snimku događanja: