Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Izjava o pristupačnosti

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) nastoji, a kao tijelo javnog sektora je i obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište AMPEU-a na adresi www.ampeu.hr.

Stranica www.ampeu.hr kontinuirano radi na poboljšanju korištenja stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s manje mogućnosti, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan i samostalan život.

AMPEU kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.ampeu.hr usklađena je u najvećoj mogućoj mjeri sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Pristupačnost na stranici www.ampeu.hr

 • Web stranica je izvedena responzivno (prikaz sadržaja se prilagođava razlučivosti ekrana)
 • Stranice imaju hijerarhijski strukturiran sadržaj (H1>H2>H3)
 • Postoji meni sa dodatnim opcijama pristupačnosti (crna slova na bijeloj pozadini, bijela slova na crnoj pozadini, smanjivanje i povećavanje veličine slova na stranici, prikaz sa fontom prilagođenim osobama s disleksijom)
 • Za navigaciju bez miša, fokusirani elementi su posebno vizualno označeni
 • Poveznice imaju "title" tag
 • Slike imaju "alt" tag

Nepristupačni sadržaj

 • Za prikaz video sadržaja koristi se youtube servis za umetanje videa. Za prikaz takvih video sadržaja se koristi iframe metoda čime se na navedenoj web stranici prikazuje sadržaj youtube.com stranice koji nema isti nivo prilagođenosti pristupačnosti. Neki video sadržaji nemaju tekstualne titlove.
 • Za prikaz interaktivne mape koristi se Google maps. Za prikaz takvih mapa se koristi iframe metoda čime se na navedenoj web stranici prikazuje sadržaj maps.google.com stranice koji nema isti nivo prilagođenosti pristupačnosti.
 • Pojedine PDF datoteke koje su nastale skeniranjem tiskanih dokumenata.
  U skladu s člankom 3. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. AMPEU kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

AMPEU će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svoje mrežne stranice u maksimalnoj mogućoj mjeri te nastaviti primjenjivati relevantne standarde pristupačnosti web stranica u skladu sa preporukama World Wide Web konzorcija (W3C).

Također, u suradnji s Državnom školom za javnu upravu te stručnjacima za primjenu IKT-a u svakodnevnom životu osoba smanjenih mogućnosti svoje djelatnike osposobljava za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 16. rujna 2023., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018./1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene te metode testiranja pristupačnosti: 'axe DevTools - Web Accessibility Testing' i 'WAVE® Web Accessibility Evaluation Tool'.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog mjesta www.ampeu.hr korisnici mogu uputiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Tel: +385 (0) 1 5556 498
Fax: +385 (0) 1 5005 699
e-mail: info@ampeu.hr
Frankopanska 26, HR - 10000 Zagreb

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti jest Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr