Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Projekti i partnerstva

Kako bi unaprijedila svoju djelatnost i povećala vidljivost svog rada na domaćoj i međunarodnoj sceni, Agencija za mobilnost i programe EU uključena je u partnerske projekte na području obrazovanja, mladih i znanosti. Također, kroz medijsko partnerstvo s javnim medijskim servisom, Hrvatskom izvještajnom novinskom agencijom Hina.

Dvorana u kojoj sudionici sjede i slušaju govor Antonije Gladović koja stoji. Na zidu iza nje prikazuje se prezentacija. S lijeve i desne strane u kutovima prostorije nalaze se roll up-ovi i s desne strane se nalazi biljka.

AMPEU postao europskim centrom za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja i osposobljavanja

Europska komisija početkom travnja 2022. godine imenovala Agenciju europskim centrom za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja i osposobljavanja. Ovaj će centar pružati podršku na temu uključivanja i raznolikosti nacionalnim agencijama nadležnim za Erasmus+ u području obrazovanja i osposobljavanja u 33 zemlje, drugim dionicima na europskoj razini te Europskoj komisiji!

Europe goes local - poticanje rada s mladima u lokalnoj zajednici

Agencija za mobilnost i programe Europske unije kao partner je uključena u projekt „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“. To je trenutačno najveći europski projekt u području rada s mladima, a njegov je cilj podizanje kvalitete rada s mladima na lokalnoj razini. Projekt se provodi od 2016. godine uz financijsku potporu programa Erasmus+ u području mladih. Rezultat je inicijative mreže Erasmus+ nacionalnih agencija, a temelji se na zaključcima 2. europske konvencije o radu s mladima te na nizu preporuka Vijeća ministara, prema kojima su jedinice lokalne samouprave prva i ključna točka u administrativnoj i političkoj strukturi u radu s mladima. Ističe se da posebnu pozornost treba posvetiti snažnijem razvoju lokalnog rada s mladima. U projektu trenutačno sudjeluju 24 agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ te ključne europske institucije čija je djelatnost u području mladih (Partnerstvo za mlade Vijeća Europe i EK-a, Europski forum mladih te dvije europske mreže POYWE – Professional Open Youth Work Europe i InterCity Youth Network).


AMPEU u projektima Okvirnih programa

Tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. AMPEU je aktivno sudjelovala u provedbi 23 projekta financiranih sredstvima okvirnih programa EU-a u području istraživanja i inovacija, a čiji ukupan ugovoreni financijski doprinos za provedbu projektnih aktivnosti iznosi 830.000 eura. Projekti nacionalnih osoba za kontakt u okvirnim programima EU-a doprinijeli su transnacionalnom umrežavanju te poboljšanju znanja i vještina nacionalnih osoba za kontakt s ciljem pružanja kvalitetnijih usluga i potpore zainteresiranima za financiranje projekata u Obzoru 2020., kao i efikasnoj tranziciji nacionalnih sustava podrške u novi program Obzor Europa. Provedbom projekata u sklopu inicijative EURAXESS omogućen je razvoj i unapređenje novih usluga EURAXESS mreže u svrhu popularizacije i razvoja istraživačkih karijera, povećanja vidljivosti EURAXESS mreže i povećanja međusektorske mobilnosti u Europskom istraživačkom prostoru. Tijekom 2021. godine izvršene su pripreme za sudjelovanje u novim mrežnim projektima programa Obzor Europa i inicijative EURAXESS.


AMPEU postala članicom Udruženja za akademsku suradnju

Agencija za mobilnost i programe Europske unije primljena je 2021. u članstvo Udruženja za akademsku suradnju (ACA). Riječ je o udruženju koje okuplja nacionalne organizacije iz Europe i svijeta usmjerene na promicanje, promoviranje i financiranje internacionalizacije visokog obrazovanja.

Punopravni članovi ACA-e moraju biti iz Europe, a pridruženi mogu biti s bilo kojeg mjesta na svijetu. Članstvo u Udruženju za akademsku suradnju omogućuje širok spektar aktivnosti, poput pružanja programa mobilnosti studenatima i osoblju (u većini slučajeva, uključujući program Erasmus+), promociju visokog obrazovanja svojih zemalja širom svijeta, internacionalizacije kurikuluma i savjetodavne usluge po pitanju obrazovnih politika. ACA je osnovana 1993. godine kao nevladina organizacija, a trenutno broji 15-tak članova u Europi i još tri u SAD-u, Latinskoj Americi i Aziji.

Partnerska suradnja s Hinom

Budući da je Hina javna medijska ustanova koja djeluje po načelima neovisnoga, nepristranog i profesionalnoga novinsko-agencijskog izvještavanja te kao takva njeguje društvenu odgovornost i senzibilitet za teme od širokog javnog interesa, u partnerskoj suradnji vidimo sjajnu priliku za dodatnu popularizaciju mogućnosti koje programi Europske unije svojim bespovratnim sredstvima nude hrvatskim građanima i organizacijama.

Bijela pozadina na kojoj crvenim slovima piše "Hina", a s lijeve strane su crveni kvadratići za koje izgleda kao da su otrgnuti od slova H