Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Upoznaj AMPEU tim i zaposli se u Agenciji

U Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) zaposleno je više od 90 djelatnika, odnosno djelatnica, budući da većinu radne snage čine žene. Prosječna dob djelatnika Agencije je 37 godina. Raznolika smo, ali složna radna sredina uvijek spremna uključiti se u solidarne aktivnosti i pomoći osobama u nepovoljnom položaju.

S ciljem ugrađivanja načela brige za okoliš u svakodnevno poslovanje Agencija je u travnju 2021. godine donijela Akcijski plan za zeleno poslovanje. Neke od mjera uključuju nabavu zelenih promotivnih materijala, poticanje djelatnika na dolazak na posao biciklom ili pješice, smanjenje potrošnje papira, daljnju digitalizaciju poslovanja, povećanje razdvajanja otpada, te edukaciju djelatnika o načinima na koje mogu doprinijeti smanjenju onečišćenja okoliša.

Također, polazeći od pretpostavke da svaka osoba ima pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi održala i stekla vještine s pomoću kojih može u potpunosti sudjelovati u društvu i tržištu rada, AMPEU prijaviteljima projekata i korisnicima programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti pruža podršku u uključivanju osoba s manje mogućnosti u projekte, a osobama s manje mogućnosti olakšava sudjelovanje u programskim aktivnostima. Načela jednakih mogućnosti i raznolikosti ugrađena su u Akcijski plan za uključivanje i raznolikost u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti kojeg je AMPEU usvojila za razdoblje 2021. i 2022.

Grafički prikaz unutarnjeg ustrojstva i sistematizacije radnih mjesta Agencije za mobilnost i programe EU
Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta Agencije za mobilnost i programe EU

Kakve zaposlenike priželjkujemo?

  • Obrazovane i svestrane osobe koje brzo usvajaju nova znanja
  • Pouzdane, stabilne i odgovorne
  • Profesionalne i kolegijalne
  • Timske igrače
  • Društveno odgovorne, usmjerene na boljitak zajednice
  • Kreativne koji uvijek imaju dovoljno ideja da posao učine zanimljivim
  • Pokretače razvojnih procesa
  • Osobe koje uče i od kojih se uči
  • Osobe s razvijenim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama

Što AMPEU nudi:

  • rad na programima i inicijativama u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta (Erasmus+ i Europske snage solidarnosti) te na programima u području znanosti i inovacija (Obzor Europa) kao i na drugim međunarodnim programima mobilnosti
  • mogućnosti za kontinuirani profesionalni i osobni razvoj
  • poticajno i kolegijalno radno okruženje

Ako s obzirom na sve navedeno smatraš da si idealan kandidat za rad u AMPEU, pošalji svoj životopis i otvorenu molbu na posao@ampeu.hr (u predmet e-maila molimo navesti svoje ime i prezime i željeno zaposlenje/zanimanje).

Temeljem dostavljenog životopisa ažurirat ćemo našu bazu podataka o osobama zainteresiranima za rad u AMPEU. U slučaju potrebe za stalnim novim radnim mjestima ili za povremene usluge proslijedit ćemo obavijest osobama koje su registrirane u navedenoj bazi.

Na poveznici možete pročitati Obavijest o obradi osobnih podataka koju je izdala Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Opca obavijest o obradi podataka

.pdf, 394,4 KB, 11. 10. 2021.

Što podrazumijeva rad na programu Erasmus+ i Europske snage solidarnosti?

  • rad u jednom od sljedećih područja: odgoj i opće obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, područje mladih
  • rad na potpornim mrežama i inicijativama EU (Eurodesk, Europass, eTwinning, Euroguidance, Radna skupina za strukovno obrazovanje i dr.)
  • planiranje i organiziranje informativnih i promotivnih aktivnosti
  • informiranje i savjetovanje potencijalnih prijavitelja
  • pripremu i provedbu svih faza projektnog ciklusa
  • financijsku, pravnu i administrativnu potporu pri prijavi i provedbi projekata
  • sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim događanjima
  • suradnju s tijelima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini
  • potporu razvoju javnih politika

Što podrazumijeva rad na programu Obzor Europa i EURAXESS mreži za mobilnost istraživača?

  • pružanje podrške korisnicima iz RH
  • informiranje i savjetovanje potencijalnih korisnika
  • umrežavanje hrvatskih partnera međusobno i u inozemstvu i suradnju s drugim institucijama u RH i EU
  • suradnju s Europskom komisijom i europskim tematskim mrežama nacionalnih osoba za kontakt
  • sudjelovanje u mrežnim projektima nacionalnih osoba za kontakt
  • praćenje relevantnih strateških dokumenata i sudjelovanje u njihovoj izradi