Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
27
28
KA2 - Jačanje kapaciteta u području mladih
KA2 - Jačanje kapaciteta u području mladih 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje ožujka 8, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 8, 2023 at 5:00pm
KA3 - Mladi Europe zajedno
KA3 - Mladi Europe zajedno 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje ožujka 9, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 9, 2023 at 5:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
KA2 - Projekti usmjereni na budućnost
KA2 - Projekti usmjereni na budućnost 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 15, 2023 at 5:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
Stipendije Vlade Slovačke Republike u akademskoj-godini 2023./2024.
Stipendije Vlade Slovačke Republike u akademskoj-godini 2023./2024. 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 17, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 17, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
Stipendije Slobodne Države Bavarske za ljetne tečajeve njemačkoga jezika u Bavarskoj 2023. godine
Stipendije Slobodne Države Bavarske za ljetne tečajeve njemačkoga jezika u Bavarskoj 2023. godine 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 21, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 21, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
 
Meeting of Inclusion Officers All Day (3 days)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023
Završava ožujka 24, 2023
KA2 - Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije
KA2 - Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osim onih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 22, 2023 at 12:00pm
KA2 - Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije
KA2 - Suradnička partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih za koja se prijavljuju europske nevladine organizacije 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 22, 2023 at 5:00pm
KA2 - Suradnička partnerstva u području sporta
KA2 - Suradnička partnerstva u području sporta 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 22, 2023 at 5:00pm
KA2 - Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih
KA2 - Mala partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i mladih 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 22, 2023 at 12:00pm
KA2 - Mala partnerstva u području sporta
KA2 - Mala partnerstva u području sporta 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 22, 2023 at 5:00pm
KA2 - Jačanje kapaciteta u području sporta
KA2 - Jačanje kapaciteta u području sporta 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 22, 2023 at 5:00pm
KA2 - Neprofitna europska sportska događanja
KA2 - Neprofitna europska sportska događanja 12:00am - 5:00pm (17h)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 22, 2023 at 5:00pm
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Njemačkoj za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Njemačkoj za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 22, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
 
Meeting of Inclusion Officers All Day (3 days)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023
Završava ožujka 24, 2023
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
Meeting of Inclusion Officers
Meeting of Inclusion Officers All Day (3 days)
Kalendar
Počinje ožujka 22, 2023
Završava ožujka 24, 2023
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Promoting VET Excellence through Skills Competition”
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Promoting VET Excellence through Skills Competition” 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 24, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 24, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
 
Prijave na DiscoverEU natječaj All Day (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
Prijave na DiscoverEU natječaj
Prijave na DiscoverEU natječaj Završava 12:00pm (14 days)
Kalendar
Počinje ožujka 15, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 29, 2023 at 12:00pm
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Embracing Diversity: Inclusion in International Projects“
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru “Embracing Diversity: Inclusion in International Projects“ 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 31, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 31, 2023 at 12:00pm
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Nizozemskoj za područje visokog obrazovanja
Poziv na prijavu za sudjelovanje na TCA seminaru u Nizozemskoj za područje visokog obrazovanja 12:00am - 12:00pm (12h)
Kalendar
Počinje ožujka 31, 2023 at 12:00am
Završava ožujka 31, 2023 at 12:00pm
1
2