Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Imenovani Erasmus+ ambasadori

Agencija za mobilnost i programe EU imenovala je Erasmus+ ambasadore za područje odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih i visokog obrazovanja za razdoblje 2022.-2024. godine.

Vatromet ružičaste boje umontiran u fotografiju jednog europskog grada
@Europska unija

Uloga mreže ambasadora je promovirati program Erasmus+ diljem Hrvatske, informirati o mogućnostima koje program pruža, a organizacijama zainteresiranim za sudjelovanje u programu kao i Erasmus+ korisnicima pružiti praktične savjete za što uspješniju pripremu projektnih prijedloga i provedbu projekata.

Izabrani ambasadori su naši iskusni korisnici koji su razvijali i provodili uspješne Erasmus+ projekte.

Erasmus+ ambasadori za područje odgoja i općeg obrazovanja:

 • Nives Bogdan, Osnovna škola kraljice Jelene Solin
 • Zorica Durman Marijanović, Dječji vrtić Petar Pan, Zagreb
 • Gordana Gazdić Buhanec, Osnovna škola Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica
 • Samanta Matejčić Čotar, Osnovna škola Jurja Dobrile Rovinj
 • Marina Njerš, Gimnazija „Fran Galović“ Koprivnica
 • Ksenija Ondrašek, Osnovna škola Grigora Viteza, Zagreb
 • Vanessa Šćulac, Dječji vrtić Rijeka
 • Ivana Štiglec, I. gimnazija Osijek
 • Danijela Takač, Osnovna škola Pantovčak, Zagreb

Erasmus+ ambasadori za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja:

 • Željko Habek, Udruga za cjeloživotno strukovno obrazovanje STRUKA, Slavonski Brod
 • Josip Ivoš, Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača
 • Nevena Kurteš Martinović, Hrvatska obrtnička komora
 • Ljiljana Mraz, Obrtnička škola Koprivnica
 • Sanja Novak, Obrtna tehnička škola, Split
 • Branko Pleadin, Strukovna škola Đurđevac
 • Krunoslav Vukelić, Srednja škola Valpovo

  Napomena:
  funkcija Erasmus+ ambasadora u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja završava 31. prosinca 2022. godine.

Erasmus+ ambasadori za područje obrazovanja odraslih:

 • Davor Špoljar, Muzej grada Pregrade
 • Ana Majurić, Pučko otvoreno učilište Zagreb
 • Janja Maras, Knjižnice grada Zagreb
 • Daniela Drandić, Roditelji u akciji

Erasmus+ ambasadori za područje visokog obrazovanja:

 • Ana Ćosić, Sveučilište u Splitu
 • Maša Šašinka, Sveučilište u Rijeci
 • Ivana Jurković, Veleučilište u Bjelovaru

Odluka o imenovanju Erasmus+ ambasadora za područje odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih

Odluka kriteriji ambasadori Visoko

.pdf, 117,8 KB, 1. 8. 2022.