Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Erasmus+ iskustvo mijenja život

Skupina mladih ljudi koji uče skupa; djevojka s mobitelom u ruci

Visoko obrazovanje

Erasmus+ u visokom obrazovanju otvoren je studentima i nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse.

Projekte u visokom obrazovanju najčešće provode visoka učilišta, no u određenim aktivnostima mogu sudjelovati i drugi tipovi javnih ili privatnih organizacija, poput javnih tijela, znanstvenih instituta, nevladinih udruga, poduzeća i sl.

Projekti u području visokog obrazovanja mogu se provoditi centralizirano ili decentralizirano. Za centralizirane projekte zadužena je Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA), dok je za provedbu decentraliziranih projekata zadužena Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Prijavljujući projekte Agenciji za mobilnost i programe EU, korisnicima i potencijalnim sudionicima nude se sljedeće mogućnosti:

Mobilnosti u inozemstvu za studente i osoblje visokih učilišta (Ključna aktivnost 1 - KA1)

U okviru projekta mobilnosti visoka učilišta šalju studente u inozemstvo na dio studija ili na stručnu praksu, a nastavno i nenastavno osoblje na poučavanje ili osposobljavanje. Studenti svoje studijsko iskustvo obogaćuju odlaskom na neko od partnerskih visokih učilišta, dok stručnu praksu u inozemstvu obavljaju u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Nastavnici poučavaju na stranim visokim učilištima ili se pak osposobljavaju u organizacijama povezanima uz njihovo područje rada i profesionalne interese. Također, visoka učilišta primaju strane studente i osoblje visokih učilišta iz inozemstva.

U projektima sudjeluju pojedinci, no prijavljuju ih ustanove i organizacije. Uloga Agencije za mobilnost i programe EU jest raspisivanje natječaja za dodjelu financijske potpore visokim učilištima, savjetovanje visokih učilišta i nadziranje provedbe programa, a natječaj za studente i osoblje, proces odabira, podrška i praćenje provedbe mobilnosti obavljaju se na razini visokih učilišta gdje sve relevantne informacije pružaju Erasmus+ koordinatori.

U ovim projektima sudjeluju hrvatska visoka učilišta koja su nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE), a koju dodjeljuje Europska komisija.

Partnerstva za suradnju – suradnička partnerstva (Ključna aktivnost 2 - KA2)

U okviru ovih projekata visoka učilišta, poduzeća, udruge ili druge javne i privatne organizacije zajedno donose konkretna rješenja za aktualne izazove u područjima obrazovanja i osposobljavanja, ali i na tržištu rada. Aktivnosti su usmjerene na stjecanje iskustva u međunarodnoj suradnji, jačanje organizacijskih kapaciteta i postizanje kvalitetnih inovativnih rezultata.

Projekti traju od 12 do 36 mjeseci, ovisno o vrsti, aktivnostima i ciljevima. Dodjeljuju se bespovratna sredstva kojima se financiraju sve projektne aktivnosti.

Vodič kroz program Erasmus+ ključni je dokument za svakoga tko želi prijaviti projekt. Dostupan je hrvatski prijevod Vodiča kroz program Erasmus+, uz napomenu da, u slučaju razlika, prednost ima verzija na engleskom jeziku. Kontaktirati nas možete na e-adresu: erasmus@ampeu.hr

Centralizirane aktivnosti u području visokog obrazovanja

Projekti mobilnosti i partnerstava prijavljuju se decentralizirano, Agenciji za mobilnost i programe EU, ili centralizirano, Europskoj komisiji. Decentraliziranim aktivnostima upravljaju nacionalne agencije, dok centraliziranim aktivnostima izravno upravlja Europska komisija. Popis centraliziranih aktivnosti u području visokog obrazovanja uključuje:

 • Europska sveučilišta (European Universities Network)
 • aktivnosti Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters i Erasmus Mundus Design Measures)
 • Savezi za inovacije (Alliances for Innovation)
 • Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building in Higher Education)
 • Akademije za stručno usavršavanje učitelja (Teacher Academies)
 • aktivnosti Jean Monnet

Prijave za ove aktivnosti vrše se putem Funding & Tender Opportunities Portala, a više informacija o aktivnostima možete pronaći na stranicama Europske komisije.

Koraci za sudjelovanje

U PROGRAMU ERASMUS+

Prije projekta

u donjem lijevom kutu nalaze se dva oblaka za tekst koji su crnom crtom povezani sa žaruljom s desne strane ilustracije.

Upoznajte mogućnosti koje vam se nude

Doznaj Više

Prijava projekta

Ilustracija muškarca koji nešto zapisuje u bilježnicu

Otkrijte sve o prijavi projekta

Doznaj Više

Provedba projekta

Ilustracija poruka u oblačićima.

Pronađite ugovornu dokumentaciju

Doznaj Više

Diseminacija i korištenje rezultata

Ilustracija četiri ruke koje se nalaze preko ilustracija otvorenih kkompjuterskih prozora na monitoru. Jedna ruka pojačava zvuk, jedna drži oblačić s tekstom, jedna drži strelicu.

Učinite projekt vidljivim

Doznaj Više

Natječaj

Četvero mladih ljudi u učionici

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu

Dodatne mogućnosti

TCA

Ilustracija dviju osoba od kojih jedna stoji na dnu stepenica, a druga se spušta niz stepenice i pružaju si ruke

Međunarodne aktivnosti za suradnju, umrežavanje i bolji učinak Erasmusa+

Doznaj Više

Study in Croatia

Ilustracija otvorene knjige na kojoj su ilustrirane različite poznate hrvatske građevine iznad kojih je ilustracija licitarskog srca i pored toga piše Study in Croatia.

Promovira Hrvatsku kao poželjnu studijsku destinaciju za strane studente

Doznaj Više

Europass

Fotografija djevojke koja trči preko ilustracije knjiga posloženih na hrpe koje izgledaju kao stepenice.

Besplatni digitalni alat za uspješnije upravljanje učenjem i karijerom.

Doznaj Više

Eurydice

Karta sa zemljama uključenima u mrežu Eurydice

Izvor podataka o europskim obrazovnim sustavima i politikama

Doznaj Više

CEEPUS

Plavi romb u kojemu se nalazi akademska kapa. Pored njega piše CEEPUS.

Srednjoeuropski program akademske razmjene studenata i nastavnika

Doznaj Više

Bilateralne stipendije

Fotografija dvojice muškaraca u krugu koji sjede za stolom, između njih nalazi se ilustracija zemljopisne karte. pored kruga se s jedne strane nalazi ilustracija muškarca a s druge strane se nalazi ilustracija djevojke pored koje su knjige i akademska kapa.

Mobilnosti za studente, nastavnike i istraživače

Doznaj Više

#NoviErasmusPlusESS - Sebastijanov novi početak: Ostvario sam svoje snove

 • Zahvaljujući projektu, neki od sudionika prvi put su javno izlagali u Galeriji Hrvatskoga dizajnerskog društva te na Izložbi hrvatskog dizajna 1718 na kojoj je projekt dobio posebno priznanje u kategoriji Koncept, inicijativa, kritički dizajn. Time su prototipovi s temom uredskog namještaja u suradnji s tvrtkom Prostoria postali vidljiviji u široj javnosti.
  Ivana Borovnjak
  Hrvatsko dizajnersko društvo
 • Virtualna mobilnost donijela mi je neprocjenjivo iskustvo.
  Leonarda Vučić
  studentica biotehnologije Sveučilišta u Rijeci
 • Radeći na projektu stekao sam stručne, znanstvene i nastavne vještine koje su mi pomogle započeti uspješnu karijeru samostalnog istraživača na FER-u.
  docent dr. sc. Jurica Babić
  FER
 • Prilika uvijek postoji, a s obzirom na trenutnu situaciju mogućih izlika je i više nego prije. Na nama je da odaberemo čemu od navedenog ćemo pridati svoju pažnju. Kada nešto zaista želiš, nema stvari koja te može spriječiti u tvome naumu, samo trebaš pronaći dovoljno važan razlog!
  Marinela Andrić
  studentica Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Međunarodne mogućnosti za studente - audio letak