Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Analize i istraživanja

Agencija za mobilnost i programe Europske unije provodi istraživačko-analitičke aktivnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih vezano za provedbu projekata koji se financiraju iz programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Istraživačko-analitičke aktivnosti obuhvaćaju sve sektore programa, a prvenstveno su usmjerene na decentralizirane aktivnosti koje se provode na nacionalnoj razini.

Cilj provedbe istraživačko-analitičkih aktivnosti je pridonijeti osiguranju i razvoju kvalitete u provedbi te ustanoviti potrebe različitih skupina podržanih programom na temelju rezultata proizašlih iz provedbe projekata. Rezultati istraživanja pružaju ažurne i pouzdane informacije o programima Erasmus+ i Europske snage solidarnost koje mogu pridonijeti razvoju politika utemeljenih na podacima.

Obrazovanje i osposobljavanje

Priznavanje ishoda mobilnosti studenata u okviru programa Erasmus+

Kako se određena organizacija prepoznaje kao potencijalni prijavitelj za područje obrazovanja odraslih u okviru programa Erasmus+?

Mapiranje poteškoća

.pdf, 782,2 KB, 25. 10. 2021.

Izvještaj za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u okviru programa Erasmus+

Izvještaj za područje odgoja i općeg obrazovanja u okviru programa Erasmus+

Istraživanje Agencije za mobilnost i programe EU iz 2017.godine

Zajednički projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Erasmus+ komparativna analiza podataka o mobilnosti osoblja u visokom obrazovanju

Udruga za akademsku suradnju (ACA, Academic Cooperation Association) je objavila izvještaj Erasmus+ komparativna analiza podataka o mobilnosti osoblja u visokom obrazovanju koji je pripremljen u suradnji s devet nacionalnih agencija mjerodavnih za provedbu programa Erasmus+.

Agencija za mobilnost i programe EU je svojim sudjelovanjem doprinijela prikupljanju podataka i pripremi istraživačkog izvještaja. Istraživanje se temelji na podacima iz upitnika koje sudionici dostavljaju po završetku Erasmus+ mobilnosti. Istraživački izvještaj obuhvaća referentno razdoblje 2014.-2019. te pruža longitudinalnu i komparativnu analizu mobilnosti osoblja Erasmus+ na temelju podataka nacionalnih agencija koje sudjeluju u programu i podataka Europske komisije.

Osim mapiranja trendova i obrazaca u području mobilnosti, izvještaj analizira potencijalne veze između motivacije, učinka, priznavanja, zadovoljstva i strategije internacionalizacije.

Istraživanje je provedeno između kolovoza 2020. i siječnja 2021. pod vodstvom Udruge za akademsku suradnju (ACA) uz podršku Generalne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije.

Izvještaj je dostupan na mrežnim stranicama Udruge za akademsku suradnju (ACA, Academic Cooperation Association).

Istraživanja i analize o radu Agencije

Istraživanje percepcije kvalitete usluga koje pruža Agencija za mobilnost i programe Europske unije 2017.

Istraživanje percepcije kvalitete usluga koje pruža Agencija za mobilnost i programe Europske unije provela je vanjska istraživačka agencija u periodu između 9. lipnja i 2. srpnja 2017. godine metodom online ankete. Ovo je drugo istraživanje percepcije kvalitete usluga koje pruža Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a prvo takvo istraživanje provedeno je 2013. godine.

Upitnik je ispunilo 270 ispitanika s ukupnom stopom odaziva od 15,7% ispitanika. Najviša stopa odaziva je među korisnicima usluga programa Erasmus+ (20,7%), potom 6% korisnika usluga EURAXESS uslužnog centra i 5% korisnika usluga Obzor 2020. Uzorak se sastojao od 87% korisnika usluga povezanih s programom Erasmus+. Od ispitanika koji su sudjelovali u programu Erasmus+, njih 85% navelo je kako je njihova organizacija dobila financijsku potporu, a 15% da nije.

Doznaj Više

Ispitivanje zadovoljstva uslugama Agencije za mobilnost i programe Europske unije 2013.

Kako bismo saznali kako korisnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) procjenjuju kvalitetu usluga koje pružamo, odlučili smo, koristeći se vlastitim ljudskim potencijalima, provesti ispitivanje zadovoljstva našim uslugama među korisnicima Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu.

Ispitivanje putem internetskog upitnika provedeno je tijekom veljače 2013. godine među korisnicima koji su 2011. i 2012. godine dobili financijsku potporu te s AMPEU-om sklopili ugovor o financiranju za sudjelovanje u aktivnostima u okviru najvećih programa EU-a namijenjenih obrazovanju i mladima, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Ispitivanje je u cijelosti pripremila, provela i analizirala Natalija Lukić, djelatnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

RAY mreža

Plava pozadina na kojoj žutim slovima piše Research-based analysis of European youth programmes, a iznad natpisa su žuti krug i dva žuta kvadrata spojeni strelicom. U krugu piše slovo R, u jednom kvadratu slovo A, a u drugom kvadratu slovo Y.

RAY je skraćeni naziv za Research-based Analysis of European Youth Programmes, europsku mrežu koja okuplja nacionalne agencije mjerodavne za provedbu programa Erasmus+ u području mladih i programa Europske snage solidarnosti, koji su ujedno i predmet istraživanja RAY mreže.

Mrežom upravlja RAY koordinacijski ured i RAY istraživačka koordinacija, koji na temelju provedenih anketa prikupljaju nacionalne podatke zemalja članica mreže i dostavljaju ih nacionalnim agencijama te analiziraju prikupljene podatke na transnacionalnoj razini.

Cilj takvog prikupljanja i obrade podataka je razvoj kvalitete programa i politika za mlade, povećanje prepoznatljivosti i dosega neformalnog obrazovanja te jačanje veze između istraživanja, politike i prakse.

Istraživački program sastoji se od osam područja istraživanja, a Agencija za mobilnost i programe EU sudjeluje u njih četiri:

 • Impact of the corona pandemic on youthwork in Europe (RAY COR)
 • Research-based analysis and monitoring of Erasmus+: Youth in Action (RAY MON)
 • Research-based analysis and monitoring of the European Solidarity Corps (RAY SOC)
 • Research project on participation and citizenship education and learning in European Youth Programmes (RAY PART)

Dodatne informacije i rezultate svih do sada provedenih istraživanja možete pronaći na službenim stranicama RAY mreže.

Dokumenti

RAY SOC

Cilj je projekta istražiti brojne aspekte programa Europske snage solidarnosti i podijeliti nalaze istraživanja s različitim akterima i dionicima. Nadalje, nastoji pridonijeti razvoju uključenih projekata, kao i samog programa. Sve zemlje članice RAY mreže uključene u program Europske snage solidarnosti dio su ovog projekta, trenutno njih 27.

Izvješće o provedbi Europskih snaga solidarnosti u prvoj godini programa

Sažetak izvješća

RAY MON

Cilj je projekta istražiti brojne aspekte programa Erasmus+ Mladi na djelu, kako bi se pridonijelo razvoju prakse, poboljšanju provedbe programa te razvoju budućeg programa. Ovaj je projekt daljnji razvoj osnovne aktivnosti RAY mreže uspostavljene između 2009. i 2013., tzv. Standard Surveys, nastale u okviru praćenja programa Mladi na djelu (2007. – 2013.), koja se provodi uz suradnju svih članica mreže.

Rezultati prvog ciklusa istraživanja (2015.-2016.):

Transnacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini svih zemalja članica RAY mreže)
Nacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini Hrvatske)
Sažetak nacionalnog izvješća (sažetak nacionalnog izvješća na engleskom jeziku)


Rezultati drugog ciklusa istraživanja (2017.-2018.):

Transnacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini svih zemalja članica RAY mreže)
Nacionalno izvješće (analiza podataka prikupljenih na razini Hrvatske)
Sažetak nacionalnog izvješća (sažetak nacionalnog izvješća na engleskom jeziku)