Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Pregled programa Erasmus+

Odgoj i opće obrazovanje

Uz Erasmus + do boljih škola i vrtića

Erasmus+ u odgoju i općem obrazovanju otvoren je učenicima i zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova poput dječjih vrtića, škola, učeničkih domova.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Škole šalju i primaju učenike i zaposlenike na tečajeve, poučavanje, aktivnosti praćenja rada ili učenja. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse. U nešto složenijim projektima škole i vrtići, poduzeća, udruge ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada i inovativne prakse, izrađuju nove kurikule i razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Struka je budućnost

Erasmus+ u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju otvoren je učenicima, vježbenicima, pripravnicima i zaposlenicima srednjih strukovnih i umjetničkih škola.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Škole šalju i primaju učenike i zaposlenike na stručnu praksu, usavršavanje, poučavanje, aktivnosti praćenja rada ili učenja temeljenog na radu. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse. U nešto složenijim projektima škole, ali i poduzeća, udruge ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada i inovativne prakse, izrađuju nove kurikule i razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Visoko obrazovanje

Erasmus+ - iskustvo koje mijenja život (SKRIVENA PORUKA 2)

Erasmus+ u visokom obrazovanju otvoren je studentima i nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Sudjelovanjem u projektima pronalaze se rješenja za aktualne izazove u područjima obrazovanja i osposobljavanja, ali i na tržištu rada. Projekte u visokom obrazovanju najčešće provode visoka učilišta, no u određenim aktivnostima mogu sudjelovati i drugi tipovi javnih ili privatnih organizacija.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Obrazovanje odraslih

Cjeloživotno učenje za kvalitetniji život i sigurnije zaposlenje

Erasmus+ u području obrazovanja odraslih otvoren je zaposlenicima i odraslim polaznicima ustanova za obrazovanje odraslih, poput pučkih učilišta, gradskih knjižnica, muzeja, nevladinih udruga, poduzeća i sl.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Ustanove za obrazovanje odraslih šalju i primaju zaposlenike i odrasle polaznike na profesionalno usavršavanje. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse. U nešto složenijim projektima ustanove za obrazovanje odraslih, udruge, poduzeća ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada i inovativne prakse, izrađuju nove kurikule i razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Mladi

Aktivni mladi u srcu projekta

Erasmus+ u području mladih otvoren je udrugama, neformalnim skupinama mladih, javnim tijelima i drugim vrstama organizacija.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Kroz mobilnosti mladi osmišljavaju i provode projekte različitih tematika, uče o aktivnom građanstvu i unaprjeđuju vještine korisne za rad s mladima. U nešto složenijim projektima udruge, ustanove, poduzeća ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada, donose različite inovacije, razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Erasmus akreditacija

Članska iskaznica za Erasmus obitelj

Erasmus akreditacija omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju pa čak i organizacijama bez iskustva te traje do 2027. godine. Dostupna je u svim područjima, a prijavni obrazac je jednostavan za ispunjavanje.

Erasmus povelja u visokom obrazovanju organizira se jednom godišnje, a visoka učilišta prijavljuju se izravno Europskoj komisiji. Dodjeljuje se za cijelo trajanje programa Erasmus+.

Doznaj više

Sport

Erasmus+ sport podupire zdravi način života promicanjem sportskih vrijednosti obrazovanja u sportu i putem sporta, suzbijanje nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu.

Ovo područje otvoreno je svim javnim i privatnim organizacijama aktivnima u području sporta.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama.

U projektima mobilnosti lokalni sportski klubovi jačaju svoje kapacitete kroz usavršavanje svog osoblja, a složenijim, partnerskim projektima, sportske ustanove mogu osmisliti nove metode rada, organizirati sportske događaje ili razmijeniti dobra iskustva i prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata mobilnosti na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU. Projektima suradnji s inozemnim ustanovama upravlja Europska komisija.

Doznaj više

Jean Monnet

Aktivnosti Jean Monnet podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i raspravu o različitim aspektima Europske unije

Aktivnosti Jean Monnet doprinose širenju znanja o temama u području Europske unije. Početno su bile namijenjene samo visokim učilištima koji su u svoje kurikule uključivali nove sadržaje o Europskoj uniji, no sada su mogućnosti financiranja otvorene i školama, ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te ustanovama za obrazovanje učitelja i nastavnika. Jean Monnet nudi mogućnosti u sljedećim područjima:

  • Jean Monnet u području visokog obrazovanja - podupire se poučavanje i istraživanje u području studija o Europskoj uniji. Poučavanje i istraživanje provodi se u obliku modula (Modules), katedra (Chairs) i centara izvrsnosti (Centres of Excellence). Ova je aktivnost namijenjena visokim učilištima.
  • Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja - cilj je u područjima odgoja i općeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja promicati bolje razumijevanje Europske unije i kako funkcioniraju njezine institucije kroz aktivnosti osposobljavanje učitelja i nastavnika (Teacher Training) i mreže škola ili pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Network for Schools and VET providers).

Jean Monnet centralizirana je aktivnost što znači da njome izravno upravlja Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Prijave za ove aktivnosti vrše se putem Funding & Tender Opportunities Portala, a više informacija o aktivnostima možete pronaći na stranicama Europske komisije.

Doznaj više