Mladi pomiču granice i pokreću promjene!

Tri djevojke podignutih ruku okrenute leđima promatraju zalazak sunca

Iskoristi priliku za putovanje, učenje, radno iskustvo i nezaboravne trenutke.

Prošlog je rujna predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila da će 2022. godina biti Europska godina mladih, jedinstvena prigoda za dijalog s mladima o njihovom viđenju vlastite uloge u europskoj budućnosti i zajedničkim koracima koje možemo poduzeti kako bi sudjelovanje mladih i njihov aktivni angažman u društvu postale trajne značajke naših programa. Idealna je prilika i da naglasimo postignuća programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. U okviru Europske godine mladih i s ciljem stvaranja još više mogućnosti za mlade povećan je budžet za oba programa.

Europska komisija pokrenula je posebnu podstranicu na Europskom portalu za mlade, glavnom kanalu komunikacije na razini Europske unije. Podstranica na Europskom portalu za mlade trenutno uključuje kartu #EYY2022 aktivnosti diljem Europske unije, a ubrzo će sadržavati i informacije o politikama važnima za mlade, kao i novosti i priče o načinima suradnje s mladima u budućnosti. Sve aktivnosti na karti moći će se pretraživati prema temama, državama ili datumima.

Obilježavanje Europske godine mladih u Hrvatskoj koordinira Središnji državni ured za demografiju i mlade u partnerstvu s Agencijom za mobilnost i programe EU.

Uključite se u obilježavanje Europske godine mladih!
Pozivamo i vas da se uključite u obilježavanje Europske godine mladih i da sva događanja koja planirate u 2022., a vezana su za mlade (neovisno o izvoru financiranja), prijavite na europsku kartu aktivnosti! To mogu biti online ili fizičke radionice, seminari, webinari, konferencije, susreti, debate, natječaji, izložbe, koncerti, festivali, umjetnički performansi, kampanje…

Kako prijaviti svoje događanje za mlade?
Svoje aktivnosti i događanja za mlade možete vrlo jednostavno prijaviti: potreban vam je EU login račun s kojim ćete na Europskom portalu za mlade pod Aktivnosti odabrati Prijavite aktivnost. U sljedećem prozoru Upravljanje aktivnostima odaberite Nova aktivnost, upišite podatke o događanju te kliknite Spremi – i vaša je prijava gotova! Nakon toga, nacionalne agencije pregledavaju događanja koja se, nakon pozitivne validacije, objavljuju na Portalu. Potičemo vas da prijavljujete aktivnosti, promovirate Europsku godinu mladih i inspirirate se aktivnostima za mlade! Aktivnosti je na kartu moguće dodati i retroaktivno.

Komunikacijski materijali
Službeni logo Europske godine mladih dostupan je na svim europskim jezicima u nekoliko boja. Potičemo vas da koristite logo i službene hashtagove #EYY2022, #EuropeanYearOfYouth i #EuropskaGodinaMladih i za aktivnosti mladih i komunikaciju koja će doprinositi ciljevima i duhu Europske godine mladih. Europska komisija pripremila je i smjernice za usklađenu primjenu vizualnih elemenata.
Pripremili smo materijale koje možete slobodno koristiti u sklopu Europske godine mladih.

ŠTO MLADIMA NUDE EUROPSKI PROGRAMI

Europske snage solidarnosti - Zajedno snažniji!

Znaš li da preko programa Europske snage solidarnosti možeš putovati i volontirati u Hrvatskoj i diljem svijeta? Radeći za opće dobro i pomažuću ljudima u nepovoljnijem položaju ujedno stječeš neprocjenjivo iskustvo i uspomene za cijeli život.

U Istanbulu sam uz studij novinarstva znala volontirati, pripremati istraživanja i storytelling sadržaj za jednu udrugu. No htjela sam više putovati i poboljšati svoj engleski. Tako sam krenula istraživati program Europske snage solidarnosti. Mnogi mladi zapravo ne znaju koliko je ovaj program odlična prilika za život u inozemstvu, upoznavanje novih kultura i usavršavanje jezika i drugih vještina

Evin Arslan (Turska) volonterka Mreže udruga Zagor u Zaboku

Erasmusove prilike za mlade

Aktivni mladi u srcu projekata

Program Erasmus+ omogućuje ti uključivanje u razne međunarodne projekte i aktivnosti radi učenja i stjecanja novih znanja, osobnih i profesionalnih vještina i kompetencija. Pored toga, Erasmus+ ti nudi i mogućnosti da se aktivno uključiš u društvo, angažiraš se u svojoj lokalnoj zajednici, pokreneš razne društveno-korisne inicijative ili se uključiš u kreiranje lokalnih, nacionalnih ili čak europskih prilika za mlade.

Sudjelovanje u Erasmus+ programu je besplatno, a program ti pokriva troškove puta i boravka. Programom se želi pružiti dodatna potpora osobama s manje mogućnosti kako bi i one mogle baštiniti dobrobiti sudjelovanja u međunarodnim razmjenama.

Za studente
Erasmus+ ti nudi odlazak na studij ili stručnu praksu do 12 mjeseci. Ovo je otvoreno studentima svih razina studija (preddiplomska, diplomska, poslijediplomska). Možeš i kombinirati studij i stručnu praksu tijekom svog studija samo je važno da zbroj svih mobilnosti ne prelazi 12 mjeseci. Ako pohađaš integrirani studij, onda ukupno trajanje tvojih mobilnosti može trajati do čak 24 mjeseca.

Možeš dobiti mjesečnu stipendiju kojom pokrivaš dio troškova života u inozemstvu i dio troškova putovanja. Visina stipendije ovisi u koju zemlju želiš ići. Osim toga, tu su i posebni dodaci namijenjeni studentima u nepovoljnom položaju. Preporučujemo ti da se javiš Erasmus+ koordinatoru na svome visokom učilištu i saznaš kad je sljedeći natječaj, što ti treba za prijavu, kako odabrati ustanovu u kojoj ćeš provesti svoju mobilnost i još puno toga!

Isprobaj Eurodesk! Besplatni europski informacijski servis za mlade koji nudi provjerene informacija o prilikama za volontiranje, putovanja, stažiranja, studiranje i razmjene te još mnogo toga. Svakako istraži što ti nudi Eurodeskova baza prilika!

Žuti krug u sredini u kojem piše "Eurodesk u brojkama", oko njega su bijeli krugovi s brojčanim podacima koji su povezani sa žutim krugom bijelim crtama.

Imaš 18 godina i reguliran boravak u jednoj od država članica EU-a ili trećih zemalja koje su pridružene programu Erasmus+? Pripremi se za upoznavanje Europe kroz Erasmus+ inicijativu DiscoverEU. Putujući uglavnom vlakom otkrit ćeš prekrasne krajolike Europe i raznolikost njezinih gradova. Možeš se prijaviti tijekom dvaju krugova prijava koji se održavaju svake godine. Odabrani će biti nagrađeni putnim propusnicama. Doznaj više o rokovima i mogućnostima koje DiscoverEU nudi mladima.

Informirajte se!

Prouči korisnu literaturu!