Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Subota Nedjelja
26
27
28
29
Jednodnevna edukacija „Kako razvijati Erasmus+ projekte uključivanja i raznolikosti”
Jednodnevna edukacija „Kako razvijati Erasmus+ projekte uključivanja i raznolikosti” 10:00am - 4:30pm (6h 30m)
Kalendar
Počinje ožujka 14, 2024 at 10:00am
Završava ožujka 14, 2024 at 4:30pm
Međunarodni TCA trening "Do IT in Youth Work"
Međunarodni TCA trening "Do IT in Youth Work" Počinje 9:00am (3 days)
Kalendar
Počinje ožujka 19, 2024 at 9:00am
Završava ožujka 22, 2024 at 4:00pm
Četvrti sastanak službenika za uključivanje i raznolikost
Četvrti sastanak službenika za uključivanje i raznolikost Počinje 9:00am (2 days)
Kalendar
Počinje ožujka 19, 2024 at 9:00am
Završava ožujka 21, 2024 at 4:00pm
 
Međunarodni TCA trening "Do IT in Youth Work" All Day (3 days)
Kalendar
Počinje ožujka 19, 2024 at 9:00am
Završava ožujka 22, 2024 at 4:00pm
 
Četvrti sastanak službenika za uključivanje i raznolikost All Day (2 days)
Kalendar
Počinje ožujka 19, 2024 at 9:00am
Završava ožujka 21, 2024 at 4:00pm
 
Međunarodni TCA trening "Do IT in Youth Work" All Day (3 days)
Kalendar
Počinje ožujka 19, 2024 at 9:00am
Završava ožujka 22, 2024 at 4:00pm
Četvrti sastanak službenika za uključivanje i raznolikost
Četvrti sastanak službenika za uključivanje i raznolikost Završava 4:00pm (2 days)
Kalendar
Počinje ožujka 19, 2024 at 9:00am
Završava ožujka 21, 2024 at 4:00pm
MSCA-NET trening
MSCA-NET trening Počinje 8:00am (1 days)
Kalendar
Počinje ožujka 21, 2024 at 8:00am
Završava ožujka 22, 2024 at 4:00pm
Međunarodni TCA trening "Do IT in Youth Work"
Međunarodni TCA trening "Do IT in Youth Work" Završava 4:00pm (3 days)
Kalendar
Počinje ožujka 19, 2024 at 9:00am
Završava ožujka 22, 2024 at 4:00pm
MSCA-NET trening
MSCA-NET trening Završava 4:00pm (1 days)
Kalendar
Počinje ožujka 21, 2024 at 8:00am
Završava ožujka 22, 2024 at 4:00pm
Trening KA2 ocjenjivača
Trening KA2 ocjenjivača 9:00am - 4:00pm (7h)
Kalendar
Počinje ožujka 28, 2024 at 9:00am
Završava ožujka 28, 2024 at 4:00pm