Prilagodba stranice
  • Crna slova
  • Bijela slova
  • Zadane boje
  • Manja slova
  • Veća slova
  • Zadana slova
  • Font za disleksiju
  • Zadani Font
en

Financijski planovi i izvještaji

Agencija je korisnik državnog proračuna, a osim iz sredstava državnog proračuna, djelatnost Agencije financira se: 1) iz programskih i projektnih sredstava Europske unije namijenjenih provedbi projektnih aktivnosti te sufinanciranju materijalnih troškova poslovanja, osiguranju kvalitete poslovnih procesa i ljudskih potencijala; 2) iz zaklada, fondova i darovnica; 3) na temelju ugovora s međunarodnim organizacijama; 4) iz fondova Europske unije.

Javna objava informacija o trošenju sredstava

2024.

2023.

Prva izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. nalazi se na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/63/1037/pdf

Druga izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. nalazi se na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_129_1783.html

2022.

Prva izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. nalazi se na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/files/sluzbeni-dio/2022/62/NN-SL-2022-062-02.06.2022.pdf

Druga izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. dostupna je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/files/sluzbeni-dio/2022/131/NN-SL-2022-131-08.11.2022.pdf

2021.

2020.

Prijašnje financijske planove i izvještaje Agencije pronađite na www.mobilnost.hr.