Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en
Obogaćuje živote i širi vidike

Erasmus+

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport koji već 36 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. 

Grupa mladih sjedi u dvorani, ispred njih stoji djevojka koja govori

Zašto je taj program važan?

Nastao je  kao program studentske razmjene,  a u međuvremenu narastao u program za sve generacije u čije se aktivnosti mogu uključiti brojne organizacije: odgojno-obrazovne ustanove, udruge, poduzeća, gradovi, općine i županije, ali i ostale javne te privatne organizacije.

Nizom projektnih aktivnosti program Erasmus+ financijski podržava, educira, osnažuje i povezuje pojedince i organizacije kako bi ostvarili svoj puni potencijal u sustavu obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.  S ukupnim proračunom od 28,4 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. program Erasmus+ usmjeren je stvaranju jednakih mogućnosti za sve te održivi razvoj u skladu s očuvanjem okoliša i ukorak s digitalnim tehnologijama.

Njime se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivijeg društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanje vještina budućnosti. 

Pregled programa Erasmus+

Odgoj i opće obrazovanje

Uz Erasmus+ do boljih škola i vrtića

Erasmus+ u odgoju i općem obrazovanju otvoren je učenicima i zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova poput dječjih vrtića, škola, učeničkih domova.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Škole šalju i primaju učenike i zaposlenike na tečajeve, poučavanje, aktivnosti praćenja rada ili učenja. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse. U nešto složenijim projektima škole i vrtići, poduzeća, udruge ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada i inovativne prakse, izrađuju nove kurikule i razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Struka je budućnost

Erasmus+ u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju otvoren je učenicima, vježbenicima, pripravnicima i zaposlenicima srednjih strukovnih i umjetničkih škola.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Škole šalju i primaju učenike i zaposlenike na stručnu praksu, usavršavanje, poučavanje, aktivnosti praćenja rada ili učenja temeljenog na radu. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse. U nešto složenijim projektima škole, ali i poduzeća, udruge ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada i inovativne prakse, izrađuju nove kurikule i razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Visoko obrazovanje

Erasmus+ iskustvo mijenja život

Erasmus+ u visokom obrazovanju otvoren je studentima i nastavnom i nenastavnom osoblju visokih učilišta. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Sudjelovanjem u projektima pronalaze se rješenja za aktualne izazove u područjima obrazovanja i osposobljavanja, ali i na tržištu rada. Projekte u visokom obrazovanju najčešće provode visoka učilišta, no u određenim aktivnostima mogu sudjelovati i drugi tipovi javnih ili privatnih organizacija.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Obrazovanje odraslih

Cjeloživotno učenje za kvalitetniji život i sigurnije zaposlenje

Erasmus+ u području obrazovanja odraslih otvoren je zaposlenicima i odraslim polaznicima ustanova za obrazovanje odraslih, poput pučkih učilišta, gradskih knjižnica, muzeja, nevladinih udruga, poduzeća i sl.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Ustanove za obrazovanje odraslih šalju i primaju zaposlenike i odrasle polaznike na profesionalno usavršavanje. Odlazeći na mobilnost u različite ustanove u inozemstvu, sudionici stječu međunarodna iskustva, usvajaju nova znanja i dijele dobre prakse. U nešto složenijim projektima ustanove za obrazovanje odraslih, udruge, poduzeća ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada i inovativne prakse, izrađuju nove kurikule i razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Mladi

Aktivni mladi u srcu projekata

Erasmus+ u području mladih otvoren je udrugama, neformalnim skupinama mladih, javnim tijelima i drugim vrstama organizacija.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama. Kroz mobilnosti mladi osmišljavaju i provode projekte različitih tematika, uče o aktivnom građanstvu i unaprjeđuju vještine korisne za rad s mladima. U nešto složenijim projektima udruge, ustanove, poduzeća ili druge organizacije zajedno osmišljavaju nove metode rada, donose različite inovacije, razmjenjuju dobre prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata u Republici Hrvatskoj na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Doznaj više

Erasmus akreditacija

Članska iskaznica za Erasmus obitelj

Erasmus akreditacija omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju pa čak i organizacijama bez iskustva te traje do 2027. godine. Dostupna je u svim područjima, a prijavni obrazac je jednostavan za ispunjavanje.

Visoka učilišta prijavljuju se za Erasmus povelju u visokom obrazovanju. Povelja se dodjeljuje se za cijelo trajanje programa Erasmus+, a visoka učilišta prijavljuju se izravno Europskoj komisiji.

Doznaj više

Sport

Erasmus+ sport podupire zdravi način života promicanjem sportskih vrijednosti obrazovanja u sportu i putem sporta, suzbijanje nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu.

Ovo područje otvoreno je svim javnim i privatnim organizacijama aktivnima u području sporta.

Projekti mogu biti usmjereni na mobilnosti ili suradnju s inozemnim ustanovama.

U projektima mobilnosti lokalni sportski klubovi jačaju svoje kapacitete kroz usavršavanje svog osoblja, a složenijim, partnerskim projektima, sportske ustanove mogu osmisliti nove metode rada, organizirati sportske događaje ili razmijeniti dobra iskustva i prakse.

Korisnicima i prijaviteljima projekata mobilnosti na raspolaganju su bespovratna sredstva koja dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU. Projektima suradnji s inozemnim ustanovama upravlja Europska komisija.

Doznaj više

Jean Monnet

Aktivnosti Jean Monnet podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i raspravu o različitim aspektima Europske unije

Aktivnosti Jean Monnet doprinose širenju znanja o temama u području Europske unije. Početno su bile namijenjene samo visokim učilištima koji su u svoje kurikule uključivali nove sadržaje o Europskoj uniji, no sada su mogućnosti financiranja otvorene i školama, ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje te ustanovama za obrazovanje učitelja i nastavnika. Jean Monnet nudi mogućnosti u sljedećim područjima:

 • Jean Monnet u području visokog obrazovanja - podupire se poučavanje i istraživanje u području studija o Europskoj uniji. Poučavanje i istraživanje provodi se u obliku modula (Modules), katedra (Chairs) i centara izvrsnosti (Centres of Excellence). Ova je aktivnost namijenjena visokim učilištima.
 • Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja - cilj je u područjima odgoja i općeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja promicati bolje razumijevanje Europske unije i kako funkcioniraju njezine institucije kroz aktivnosti osposobljavanje učitelja i nastavnika (Teacher Training) i mreže škola ili pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Network for Schools and VET providers).

Jean Monnet centralizirana je aktivnost što znači da njome izravno upravlja Europska komisija, odnosno Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA). Prijave za ove aktivnosti vrše se putem Funding & Tender Opportunities Portala, a više informacija o aktivnostima možete pronaći na stranicama Europske komisije.

Doznaj više

Koraci za sudjelovanje

u programu Erasmus+

Prije projekta

u donjem lijevom kutu nalaze se dva oblaka za tekst koji su crnom crtom povezani sa žaruljom s desne strane ilustracije.

Upoznajte program i nađite nešto za sebe

Doznaj više

Prijava projekta

Ilustracija muškarca koji nešto zapisuje u bilježnicu

Otkrijte što je potrebno za prijavu

Doznaj više

Provedba projekta

Ilustracija poruka u oblačićima.

Pronađite ugovornu dokumentaciju

Doznaj više

Diseminacija i korištenje rezultata

Ilustracija četiri ruke koje se nalaze preko ilustracija otvorenih kkompjuterskih prozora na monitoru. Jedna ruka pojačava zvuk, jedna drži oblačić s tekstom, jedna drži strelicu.

Učinite projekt vidljivim

Doznaj više

Prioriteti

na koje je Erasmus+ fokusiran

Uključivanje i raznolikost

Ilustracija djevojke u invalidskim kolicima koja baca u zrak akademsku kapu.

Digitalna transformacija

Ilustracija mobitela na čijoj pozadini je ilustracija ženske osobe. iznad mobitela je ilustracija srca

Okoliš i borba protiv klimatskih promjena

Ilustracija muškarca koji vozi bicikl, iza njega se nalazi drvo.

Sudjelovanje u demokratskom životu

Ilustracija muškarca koji u rukama drži megafon.
Europski centar za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja i osposobljavanja

Erasmus+ SALTO resursni centar

Ilustracija četvero mladih različitih rasa zagrljeni. Jedna osoba ima natpis na majici "Erasmus+".

Europska komisija imenovala je Agenciju za mobilnost i programe Europske unije SALTO centrom koji će pružati podršku na temu uključivanja i raznolikosti agencijama u 33 zemlje koje provode Erasmus+ program u području obrazovanja i osposobljavanja.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+

Četvero mladih ljudi u učionici

Dodatne mogućnosti

Erasmusa+

Aktivnosti suradnje i osposobljavanja (TCA)

Aktivnosti suradnje i osposobljavanja (Training and Cooperation Activities - TCA) predstavljaju suradnju između nacionalnih agencija koje provode program Erasmus+. Putem međunarodnih aktivnosti (trening, seminar, studijski posjeti) TCA pruža potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima programa.

Doznaj više

eTwinning

Ako ste zaposleni u školi, vrtiću ili učeničkom domu, svoje prve korake u programu Erasmusu+ možete poduzeti već danas, s mjesta na kojem se upravo nalazite.

Dostupan vam je eTwinning – platforma za međunarodnu suradnju i usavršavanje, jedna od aktivnosti u programu Erasmus+, najveća europska zajednica učitelja i nastavnika koja broji čak milijun članova!

Ondje možete upoznati kolege iz brojnih europskih škola, vrtića i učeničkih domova. Zajedno možete osmišljavati i provoditi virtualne projekte, planirati i dopunjavati projekte mobilnosti, usavršavati se, poučavati, diskutirati.

Doznaj više

Eurodesk

Ako imaš između 13 i 30 godina i želiš sudjelovati u aktivnostima Erasmus+ programa ili drugih međunarodnih prilika, ali ne znaš kako krenuti. Kreni od Eurodeska!
Eurodesk je besplatni europski informacijski servis za mlade koji će ti pomoći da pronađeš aktivnost baš za sebe! Doznaj više o Eurodesku i kako ti može pomoći.

Doznaj više

Europass

Nova Europass platforma dostupna je na svim jezicima Europske unije i služi kao potpora građanima kako bi lakše napravili korak dalje u svojem profesionalnom razvoju.

Europass je namijenjen učenicima, studentima, tražiteljima posla, ali i poslodavcima prilikom odabira djelatnika. Idealan alat za poduzeti sljedeći korak u karijeri.

Putem Europass platforme korisnici mogu:

 • izraditi svoj vlastiti Europass profil
 • jednostavno pretraživati različite mogućnosti za učenje ili zaposlenje širom Europe
 • primati personalizirane prijedloge obrazovnih programa ili poslova koji odgovaraju njihovom profilu i interesima
 • izrađivati i uređivati životopise, motivacijska pisma i prijave za posao
 • podijeliti svoj profil s poslodavcima, obrazovnim ustanovama ili karijernim savjetnicima
 • pretraživati informativne članke o obrazovanju, osposobljavanju i volontiranju, planiranju karijere i radu u inozemstvu
Doznaj više

Euroguidance

Dio je europske mreže nacionalnih centara za podršku cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i razvoju karijere

Više o ciljevima, aktivnostima i tko može sudjelovati potražite klikom na doznaj više.

Doznaj više

Eurydice

Uz krilaticu Boljim saznanjima do boljih obrazovnih politika, Eurydice mreža nastoji objasniti kako su obrazovni sustavi organizirani u Europi i kako funkcioniraju.

Hrvatska nacionalna jedinica za Eurydice smještena je u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije sa zadaćom pružanja informacija i provedbe analize o hrvatskom obrazovnom sustavu i obrazovnim politikama.

Doznaj više

Youthpass

Youthpass je alat koji služi za prepoznavanje i dokumentiranje ishoda učenja iz područja neformalnog obrazovanja u radu s mladima, a koristi se u projektima financiranim u okviru programa Erasmus+ u području mladih i programa Europske snage solidarnosti.

Doznaj više

Europe Goes Local

Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level je projekt koji predstavlja trogodišnje strateško partnerstvo unutar Erasmus+ programa za mlade s ciljem priznavanja i podizanja kvalitete rada s mladima na lokalnoj razini.

Doznaj više

European Language Label

Priznanje Europske jezične oznake je dostupno svim oblicima obrazovanja i osposobljavanja, bez obzira na dob polaznika ili primijenjenu metodu te se oslanja na poticanje inovativnih pristupa u učenju jezika. Podupiranjem inovativnih projekta na lokalnoj i nacionalnoj razini, ovo priznanje ima svrhu podići standarde učenja jezika u Europi.

Doznaj više

Radna skupina za strukovno obrazovanje

Radna skupina za strukovno obrazovanje sljednik je Radne skupine stručnjaka za Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) nastavlja promovirati europske alate za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanja ishoda učenja stečenih na mobilnosti. U fokusu su joj teme poput naukovanja i praćenja maturanata nakon završenog školovanja.

Doznaj Više

Solidarnost s Ukrajinom i suradnja s Rusijom

Erasmus+

iz prve ruke

 • Da nije bilo Erasmusa vjerojatno ne bih bio toliko otvoren i opušten. Ne bih stekao socijalne vještine, ali i neke vrijedne digitalne vještine.
  Antonio Vicković
  Centar UP2DATE
 • Na period Erasmusa gledam kao najbolje iskustvo koje sam dotad imao u životu. Danas imam svoj biznis, bavim se programiranjem i automatizacijom proizvodnih linija i strojeva, robotizacijom također. To mi je omogućio Erasmus+.
  Sebastijan Kos
  Bivši student Veleučilišta u Bjelovaru
 • Erasmus mi je otvorio potpuno nove profesionalne vidike, osigurao nove profesionalne uloge i u njemu ostajem doživotno. Erasmus+ vrtićku djecu uči da kreativnije i hrabrije kroče kroz život.
  Andreja Sedlar
  Odgojiteljica Dječjeg vrtića Varaždin
 • Uz pomoć programa Erasmus+ modernizirali smo nastavu robotike u Pomorsko-tehničkoj školi Dubrovnik. Stvorili smo školski robometni tim, a što je najvažnije uspjeli smo motivirati učenike da kreativnije i aktivnije sudjeluju u nastavnom programu.
  Dalija Milić Kralj
  Profesorica Pomorsko-tehničke škole Dubrovnik

za razdoblje 2014. - 2020.

Svijetlo plava pozadina s malo tamnijim oblačićima s tekstom. Iznad oblačića piše "Erasmus+ u brojkama"