Prilagodba stranice
 • Crna slova
 • Bijela slova
 • Zadane boje
 • Manja slova
 • Veća slova
 • Zadana slova
 • Font za disleksiju
 • Zadani Font
en

Europska jezična oznaka

Pet oblačića za tekst, u svakom je jedna fotografija. U prvom je fotografija djevojke koja ima slušalice na glavi i maše rukom prema ekranu laptopa koji se nalazi ispred nje. U drugom su dvije žene i jedan muškarac koji sjede i razgovaraju. U trećem je portret muškarca koji se smije, na očima ima dioptrijske naočale. U četvrtom su dvije djevojčice. U petom dva mladića koji se smiju i razgovaraju.

Potpora učenju jezika i jezičnoj raznolikosti

Europska jezična oznaka (ELL)

Najinovativniji jezični i obrazovni projekti u programu Erasmus+ nagrađuju se Europskom jezičnom oznakom (European Language Label - ELL).

Njome se podupire jezična raznolikost i učenje stranih jezika za povećanje zapošljivosti i mobilnosti, u skladu s preporukama Vijeća Europe o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezika te ciljevima europskog prostora obrazovanja do 2025. godine.

Posebni ciljevi Europske jezične oznake:

 • promicanje izvrsnosti u poučavanju stranih jezika
 • pomoć u podizanju standarda poučavanja jezika diljem Europe
 • podizanje svijesti o europskoj suradnji u području poučavanja i učenja jezika u svim obrazovnim sektorima

Agencija za mobilnost i programe Europske unije svake godine raspisuje natječaj i dodjeljuje četiri nagrade, po jednu u svakom području: odgoj i opće obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje.

Tema u fokusu bira se svake godine, a posebno se podupire poboljšanje učenja jezika s pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) i digitalnih medija; učenje jezika i promicanje jednakosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva ili pak stručno usavršavanje nastavnika jezika.

Detalje o natječaju, kriterijima i rokovima potraži na stranici Natječaja.